Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Lögn eller fiskepolitik?

De två moderata riksdagsmännen Krister Hammarbergh och Jan Andersson har enligt en insändare i tidningen Norrbottenskuriren skrivit en motion till riksdagen där de bland annat hävdar att öringen leker på grunda vatten i skärgården.
Insändaren sammankalland i Fiskegruppen i Kalix och han skriver att motionen är så full av sakfel att den närmast kan ses som ett försök att föra Riksdagen bakom ljuset. De skriver bland annat att havsöringen ökar i Norrbottens skärgård, vilket är helt felaktigt.
Som vanligt när det gäller motioner om fiskepolitiken som moderaterna står bakom handlar det om vem som ska få förbruka resursen . Att bruka och vårda den är en främmande tanke inom moderat fiskepolitik. Du kan läsa insändaren HÄR

 

Vilse? Enligt den moderata riksdagsmännen Krister Hammarberg och Jan Andersson leker havsöringen på grunt vatten i skärgården. (Foto: Anders Nicander)

 

Anders Nicander.

Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta