Magnifik gädda från Ärr Erik Sandelin anmäler en 116 centimeter lång gädda till 100-klubben.[/caption] " /> Magnifik gädda från Ärr | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Magnifik gädda från Ärr
Magnifik gädda från Ärr

Erik Sandelin anmäler en 116 centimeter lång gädda till 100-klubben.

När Erik Sandelin från Charlotteberg fiskade in jiggen med vevstopp blev det alldeles för frestande för en av gäddorna i sjön Ärr. Nu anmäler han sin 116 centimeter långa gädda till 100-klubben.
Ett brutalt hugg och tuff fajt, så kan man kortfattat beskriva Erik Sandelins fiskeupplevelse i sjön Ärr. Han fiskade med jigg i närheten av en regnbågsodling som säkerligen lockar en och annan 100-klubbare till sig.
Mitt i ett vevstopp blev det tvärstopp och fångstmannen anade att en gamelgädda slukat betet.
– Fisken visade sig först efter sex-sju minuter och jerkspöet stod i en rejäl båge under hela fajten, berättar Erik.
Efter en snabb fotografering, vägning och mätning fick gäddan simma tillbaks i sjön. Självklart anmäler Erik sin 116 centimeter långa gädda till 100-klubben.
Läs mer om 100-klubben här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta