Danska fiskeredskapsföretaget Svendsen Sport har sålt 85 procent av aktierna till ett investmentbolag. Lars Svendsen är dock kvar som delägare och fortsätter i ledningen för företaget, berättar facktidningen Tackle Trade World. " /> Många miljoner för dansk redskapsgigant | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige Fiskejournalen
Lars Svendsen, här med sin dotter, har sålt 85 procent av Svendsen Sport, men fortsätter som VD. (Foto: Tackle Trade World)
Många miljoner för dansk redskapsgigant

Danska fiskeredskapsföretaget Svendsen Sport har sålt 85 procent av aktierna till ett investmentbolag. Lars Svendsen är dock kvar som delägare och fortsätter i ledningen för företaget, berättar facktidningen Tackle Trade World.

Lars Svendsen var inte mer än 18 år gammal när han etablerade sig i fiskeredskapsbranschen och sedan dess har han byggt upp ett av Skandinaviens största företag i branschen. Men märken som Savage Gear, Pro Logic och Scierra har Svendsen blivit ett begrepp och försett en hel generation sportfiskare med utmärkta och profilstarka produkter.
Ett försök att slå sig in på den amerikanska marknaden 2010 höll på att sluta illa, men Lars Svendsen tog nya tag och i dag är Svendsen Sport åter ett solitt och stabilt företag. Det visar sig inte minst genom att det danska investmentbolaget Maj betalar en bra slant för företaget. Enligt uppgift till TTW handlar det om 67 miljoner euro för 85 procent av bolaget.

Lars Svendsen säger att han inte planerat att sälja nu, men att Maj kom med ett erbjudande som var svårt att säga nej till. Dessutom ville han inte bli uppköpt av någon konkurrent på marknaden och på det här sättet kan Svendsen Sport fortsätta som tidigare.

Relaterad nyhet från din region
23 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta