Just nu:
Annons

Nyheter

2 månader sedan Sverige Anders Lundin
Strandskyddet vid bland annat bäckar kan slopas helt. Foto: Einar Storsul
Massiv kritik mot förslag om slopat strandskydd

”Om detta blir verklighet så kommer fiskbestånd och annat djurliv drabbas hårt”. Flera organisationer och andra aktörer riktar nu massiv kritik mot förslaget om förändrade strandskyddsregler.

Strandskyddsutredningen har nu presenterat sina förslag för förändrade strandskyddsregler, och det föreslås bland annat att det generella strandskyddet tas bort vid sjöar mindre än 1 hektar och vattendrag smalare än 2 meter.
Kommuner föreslås dessutom kunna ansöka hos länsstyrelsen om att strandskyddet ska kunna hävas på landsbygden, samt att de ska kunna peka ut sådana områden i översiktsplanen.

Dessa skulle riskera att allvarligt försämra allmänhetens tillgång till stränder och skyddet för strändernas ekosystem, anser företrädare för flera intresseorganisationer. I Svenska Dagbladet har bland andra Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, och Peter Westman, biträdande generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF, skrivit en debattartikel där de dömer ut förslaget.
De uppmanar regeringen att inte genomföra något av utredningens förslag innan det i enlighet med direktivet har utretts vilka långsiktiga behov som finns av ett förstärkt strandskydd. Hela debattartikeln hittar ni här.

”Anmärkningsvärt och okunnigt”
Även Sportfiskarna och dess generalsekreterare Sten Frohm sätter ned foten och markerar mot förslaget om försvagat strandskydd.
”De små vattendragen är barnkammare för exempelvis öring, nejonöga, harr, och bör inte skadas eftersom effekterna brukar ackumuleras kumulativt nedströms. Vattendrag som har en avgörande betydelse för hundratals havsöringsbestånd, kustlevande gädda, abborre, flodpärlmussla, ål och andra viktiga och skyddsvärda arter. Att lyfta bort skyddet för dessa vitala vattenmiljöer är inte bara att agera mot bättre vetande, det är mycket anmärkningsvärt och okunnigt”, skriver de på sin hemsida.

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Bäckrödingen har spridit sig i norrländska vatten. Foto: Alex Smith
Håll utkik efter bäckröding, kräftor och invasiva växter

Att det är förbjudet att plantera ut främmande arter i svenska vatten har förhoppningsvis de flesta sportfiskare koll på. Nu kan du hjälpa myndigheterna att rapportera in invasiva företeelser.

Det är Länsstyrelsen i Jämtland som uppmanar sportfiskare och andra naturnjutare att spana efter främmande arter. De har nämligen fått extra medel från Havs- och vattenmyndigheten för att öka ambitionsnivån i arbetet med invasiva arter.

Den mest spridda främmande arten i jämtländska vatten är den nordamerikanska bäckrödingen, som vållar bekymmer för öringen och den övriga naturliga faunan. En annan ökänd främling är signalkräftan, som kan bära på kräftpest utan att dö ut av den, med risk för att den medför att flodkräftan utrotas.

Länsstyrelsen kommer även att börja inventera främmande vattenväxter. Detta har de inte gjort så mycket tidigare, och där finns antagligen ett mörkertal.
Hör gärna av er till dem med tips på förekomster av främmande arter i Jämtlands läns vatten. Mail: anders.rydeborg@lansstyrelsen.se

Du kanske även gillar detta