Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Mer friluftsliv i skolan med Sportfiskarna

Sportfiskarna har lång erfarenhet av att driva skolprojekt med fiske och friluftsliv, framförallt genom det mångåriga skolfiskeprojektet KlassDraget. Nu kan vi erbjuda dig som är lärare eller fritidspedagog en fortbildning för att ytterligare utöka friluftslivet på skoltid.
Efter kursen kan du känna dig trygg med att ta ut skolbarn på naturnära undervisning med friluftsliv och ett aktivt lärande.
Fortbildningen ”Mer friluftsliv i skolan” är ett samarbetsprojekt mellan Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen, och Naturskoleföreningen. Fortbildningen som är kostnadsfri utgår från Lgr 11 och hålls under en eller två heldagar i ett lättillgängligt naturområde.
Bland annat får du lära dig:
Praktiska friluftsövningar kopplade till allemansrätten, hur man gör upp eld, utematlagning, friluftssäkerhet, naturvandring, fiske, fiske- och vattenvård, håvning, platsens betydelse och samarbete i naturen.
Läs mer om projektet här.

Nu blir det ”Mer friluftsliv i skolan!” (Foto: Magdalena Filipsson)

Nu blir det ”Mer friluftsliv i skolan!” (Foto: Magdalena Filipsson)

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta