Råbäckens kraftverk och Lillpite kraftstation utgör i dag hinder för lekvandrande fiskar. (Bild: Pitea.se) Råbäckens kraftverk och Lillpite kraftstation utgör i dag hinder för lekvandrande fiskar. (Bild: Pitea.se)[/caption] " /> Miljödomstolen har sagt sitt – bygg fiskväg! | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Miljödomstolen har sagt sitt – bygg fiskväg!
Råbäckens kraftverk och Lillpite kraftstation utgör i dag hinder för lekvandrande fiskar. (Bild: Pitea.se)

Råbäckens kraftverk och Lillpite kraftstation utgör i dag hinder för lekvandrande fiskar. (Bild: Pitea.se)

Miljödomstolen beslöt nyligen att kraftverken i Lillpite och Råbäcken ska förses med fiskväg. Fiskejournalen har tidigare berättat om hur kraftbolagets vd ansåg att det var ”för lite fisk för att bygga fiskväg”. En åsikt han håller fast vid.
– Det handlar om en kostnad på 5-6 miljoner och sedan fordras ju skötsel och underhåll. Det är uppenbart att fisk får kosta, men vi har inte kunnat se att det finns särskilt mycket fisk, säger Carl-Johan Åhlund, vd för Lillpite Kraft AB, till Piteå Tidning.
Från fiskevårdshåll är man betydligt muntrare och har en annan syn på mängden fisk i ån. Lage Öhman, Koler Fiskevårdsförening, säger såhär:
– Fiskvandringen har ju upphört på grund av kraftverken. Vi välkomnar domen, den borde ha kommit för längesen. Förhoppningsvis kan vi få i gång vandringen nu och utveckla fisket.

Domen innebär att en fiskväg ska anläggas vid Lillpite kraftstation i form av en bassängtrappa. En avledning för nedströmsvandrande fisk, i form av ett så kallat fingaller, ska installeras framför intaget till kraftverket.
Vid Råbäckens kraftverk ska ett omlöp anläggas förbi kraftverket. Också här måste ett fingaller installeras.
Läs tidigare notis om Lillpite och Råbäcken.
Morgan Fihn

Missa inte!
Tillsammans med Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Älvräddarnas Samorganisation, Världsnaturfonden WWF, Östersjölaxälvar i samverkan och Naturskyddsföreningen, har Fiskejournalen under lång tid kämpat för att vattenkraften ska börja ta miljöhänsyn. Nu kan det bli verklighet. I oktober presenterade regeringen en revolutionerande utredning: ”Vattenverksamhetsutredningen”. Utredningen föreslår skärpta miljökrav för vattenkraftsindustrin, med målet att återfå den biologiska mångfalden i våra utbyggda vattendrag.
Därför ber vi nu dig att – tillsammans med oss och miljöorganisationerna – hjälpa till att uppmuntra våra beslutsfattare till att lagstifta för fria vandringsvägar och ekologisk hänsyn inom vattenkraften.
Skicka ett brev från vår sida Engagera Dig.

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta