SOM-undersökningen visar att miljöfrågor engagerar stort idag. (Bild: SOM-INSTITUTET) SOM-undersökningen visar att miljöfrågor engagerar stort idag. (Bild: SOM-INSTITUTET)[/caption] " /> Miljöförstöring och försämrad havsmiljö oroar oss mest | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Miljöförstöring och försämrad havsmiljö oroar oss mest
SOM-undersökningen visar att miljöfrågor engagerar stort idag. (Bild: SOM-INSTITUTET)

SOM-undersökningen visar att miljöfrågor engagerar stort idag. (Bild: SOM-INSTITUTET)

Sveriges största vattenvårdsorganisation tar oron på allvar. Stöd Sportfiskarnas arbete och bli medlem du också!
SOM-institutet vid Göteborgs Universitet har publicerat den nationella SOM-undersökningen 2013. På frågan ”Om du ser till läget idag, vad upplever du själv som mest oroande?” svarar de flesta miljöförstöring och försämrad havsmiljö. Oron är större över miljön än över arbetslösheten och militära konflikter.
Från Sportfiskarnas sida har vi länge hävdat att den här oron måste tas på allvar. Varje år arbetar 100 000 sportfiskare mer än 900 000 ideella dagar med fiske- och vattenvård. Det motsvarar nästan tio naturvårdsverk eller 15 heltidsanställda i varje kommun.

Konkret fiske- och naturvård
Med våra medlemmar och klubbar och föreningar är Sportfiskarna en stor tillgång i arbetet med att uppnå såväl vattendirektivets krav som de nationella miljökvalitetsmålen. Vårt Rovfiskprojekt längs ostkusten är även ett av de mest omfattande naturvårdsprojekt som drivs i Sverige idag. Sportfiskarna står också för mycket av informationen och utbildningen kring vattenvård i Sverige.

Vi är på plats i Bryssel
Även i Bryssel arbetar Sportfiskarna för en bättre vattenmiljö, både genom European Anglers Association, EAA, och med eget lobbyarbete.
Om vi blir fler kan vi göra mer. Stöd Sportfiskarnas arbete och BLI MEDLEM!
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
23 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta