Miljögift och läkemedel i Stockholms vatten

Abborre är lämplig att undersöka då den är en stationär rovfisk. (Foto: Håkan Johansson)

Abborre är lämplig att undersöka då den är en stationär rovfisk. (Foto: Håkan Johansson)

Sportfiskarna:
Provfiske och sedimentprovtagning i Mälaren, Stockholms skärgård och i ett antal sjöar på Sportfiskekortet har precis slutförts. Syftet är att kartlägga halterna av miljögifter i fisk runt Stockholm och försöka se om föroreningarna på bottnarna ökar eller minskar.

Historiskt har det läckt ut mycket miljögifter från Stockholms stad till omgivande vattenområden via utsläpp från bland annat industrier, varvsverksamhet, avlopp och dagvatten. Syftet med undersökningarna är att bedöma hur en storstad som Stockholm påverkar sina omgivande vatten.
– Vi vet från tidigare undersökningar att bottnarna i centrala Stockholm innehåller höga till mycket höga halter av metaller och organiska miljögifter, säger Håkan Johansson, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen i Stockholms län.
Däremot är kunskapen mindre om hur höga halterna av miljögifter är i fisk som fångas nära Stockholm eller hur halterna av upplagrade föroreningar i bottnarna förändras över tid.

Ger giftiga bottnar giftig fisk?

En av de frågor som provfisket och sedimentprovtagningen förhoppningsvis ska ge svar på är om det finns ett samband mellan föroreningshalter i bottensediment och fisk för flera av miljögifterna.
– Vi vet från tidigare undersökningar i Mälaren att kvicksilverhalten i sediment och fisk i ett regionalt perspektiv ökar in mot centrala delarna av Stockholm, säger Håkan Johansson.
Under perioden augusti–oktober 2013 har därför IVL Svenska miljöinstitutet samlat in abborre på ett femtontal platser, från östra Mälaren, över centrala Stockholm, ytterskärgården, samt i Oxundasjön och Säbysjön.  Abborre är en relativt stationär fisk, och kan därför antas representera områdena där de fångas på ett bra sätt.
Parallellt med detta har sedimentprovtagning genomförts vid ett drygt trettiotal platser i Mälaren samt i Oxundasjön och Säbysjön.

Abborre undersöks på Sportfiskekortets sjöar

I en parallell undersökning utför dessutom Sportfiskarna i Stockholms län tillsammans med Länsstyrelsen en kompletterande undersökning av miljögifter i abborrar i sjöar på Sportfiskekortet. I den undersökningen rör det sig om 13 sjöar där miljögiftshalter i abborre ska bestämmas.
– För Sportfiskarna Region Mälardalen var det mycket värdefullt att kunna delta i undersökningen. Det är viktigt att kartlägga hur halterna av miljögift i fisk ser ut från våra sjöar på Sportfiskekortet. Utifrån provsvaren kan vi sedan ge kostråd till allmänheten för fisken de fångar, säger Tobias Fränstam, fiskevårdsansvarig på Sportfiskarna Region Mälardalen.
– Dessa mätdata, speciellt de som tas fram för fisk, är efterfrågade. Både för att kunna göra bedömningar gentemot Livsmedelsverkets kostrekommendationer för fisk och för att bedöma vattnets kemiska status inom arbetet med vattenförvaltningen. Syftet är att ge oss en uppfattning om belastningsminskande åtgärder behöver sättas in för att nå en god kemisk och ekologisk status i dessa vatten, säger Håkan Johansson.

Bred undersökning av miljögift

De ämnen som ska undersökas både i sediment och fisk utgörs bland annat av metaller, polyaromatiska kolväten (PAH), polyklorerade bifenyler (PCB), Hexaklorbensen (HCB), Hexaklorbutadien, Hexabromcyklododekan, bromerade flamskyddsmedel och heptaklor. I fiskundersökningar ingår även analys av perfluoroktansulfonat (PFOS) och i fiskstudien som utförs av IVL Svenska Miljöinstitutet görs analyser av läkemedelsrester.
Förekomsten av läkemedelsrester kommer att studeras i abborre som infångats vid utflödena av Henriksdals och Käppala reningsverk.
Undersökningarna i sediment och fisk i Mälaren samt Oxundasjön och Säbysjön finansieras av Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stads miljöförvaltning, Svenskt Vatten Utveckling, Oxunda vattensamverkan, Järfälla kommun, Fortum Värme och Stiftelsen Institutet för Vatten och Luftvård.
Sedimentundersökningen ingår i Länsstyrelsens och Stockholms stads miljöförvaltnings övervakningsprogram för miljögifter, medan fiskundersökningen utförs av IVL Svenska Miljöinstitutet med stöd av Stockholm Vatten och Svealands kustvattenvårdsförbund.
Fiskundersökningen i sportfiskevatten finansieras av Sportfiskarna Region Mälardalen och Länsstyrelsen.
www.sportfiskarna.se

Annons
AKTUELLT

Squirmy: flugan som är både älskad och hatad

Den liknar mest en bit skräp och lär aldrig pryda någon tavla ihop med klassiska laxstreamers. Men fisk fångar den! Squirmy tar flugvärlden med storm och trots många skeptiska blickar har den nog kommit för att stanna.

Historiska drömhugg från djupet

Blåkveite, uer och lubb i all ära, men när Team Rolex summerar sin lyckade satsning i Eggakantens brådjup är det en rekordstor långstjärt och en svindlande havskatt som utmärker sig. Den sistnämnda tvingade ner vågen till 25,2 kilo – 8 kilo över gällande världsrekord!

Den moderna ekolodskolan

Alla sportfiskare drömmer om vad som finns under vattenytan. Med Garmins Chirp-teknik kan du se hur grunden verkligen ser ut och var vegetationen växer. Du kan även se fiskarna och bedöma deras storlek. Här berättar vi hur den nya moderna tekniken fungerar!

Gunnar Westrin får Smedmanpriset

Publicisten, flugfiskeprofilen och författaren Gunnar Westrin tilldelas Smedmanpriset 2018. Den ärofyllda utmärkelsen får han bland annat för sitt stora engagemang och personliga författarskap.

BILDSPEL: Sällsynta gäddor

Att även fiskar kan drabbas av pigmentförändringar vet vi sedan tidigare. Åkomman kan ge häpnadsväckande resultat – här har ni några intressanta exempel på hur gäddan kan se ut. För att man som gädda inte ska bli uppäten av artfränder och andra rovfiskar gäller det att på bästa sätt kunna gömma sig i den naturliga

Skellefteå Kraft tappar kund

Vackra ord om hållbarhet räckte inte – när en bostadsrättsförening i Västerhaninge fick se hur laxar dör vid Hednäs kraftverk beslöt de att säga upp sitt elavtal. – Jag känner mig lurad. Vi vill inte göra affärer med Skellefteå Kraft, säger föreningens vice ordförande Annika Markén till Piteå-Tidningen.

Bombardatips till sommaröringen

Har du testat att fiska havsöring med bombarda? Om inte så kanske det är dags nu. Teknikens effektivitet går knappast att ifrågasätta och här kommer några heta tips från ”Bombardakungen” Magnus Pålsson.

Världens dyraste bete

MacDaddy’s trollingbete skapade rubriker på den stora amerikanska sportfiskemässan ICast för tio år sedan. Betet är ett fullt fungerade trollingbete ämnat för fiske efter storvilt. Det finns dock en avgörande detalj som avskräcker att använda betet i praktiken, det har nämligen ett uppskattat värde på otroliga en miljon dollar. Men varför har MacDaddy’s Million Dollar

Omfattande tjuvfiske i Storsjön

Över 500 meter nät fyllda av gammal död fisk har i dagarna hittats i Storsjön i Gästrikland. Nätfisket är olagligt och har bland annat skördat mängder av gös, gädda och abborre.

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...