[/caption] " /> Minskat anslag för havsmiljön: Greenpeace upprörda | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Minskat anslag för havsmiljön: Greenpeace upprörda

Åtgärder för havs- och vattenmiljö minskas med över 200 miljoner till nästa år, och inga medel avsätts för att fördubbla antalet skyddade havsområden vilket Sverige har förbundit sig göra senast till 2020. (Foto: Morgan Fihn)

I går lämnade regeringen sin höstbudgetproposition till riksdagen. Man föreslår minskade för havsmiljön. Detta är något som Greenpeace reagerar stark på.
Strax efter att regeringen offentliggjort förslag till minskade medel för havsmiljön kom staka reaktioner från miljövänner. Jan Isaksson, ansvarig för havsmiljöfrågor på Greenpeace, hade svårt att hitta något positivt med propositionen. Så här skriver han på Twitter.
– Borg och Reinfeldt sviker havsmiljön. Det blir nu svårt att nå målen och leva upp till internationella avtal.
Isaksson frågar sig även hur regeringen ska ni klara att dubbla arealen marina skyddade områden senast 2020 – med mindre anslag.
Mycket tyder på att regeringen kan vänta sig en proteststorm den närmsta tiden. Det återstår att se om de lyssnar på kritiken och svarar på miljöorganisationernas frågor.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta