Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Minst 1,3 miljarder krävs för vattenvård i Örebro län

Sportfiskarna: Örebro län har generellt kraftigt skadade vattendrag då länet har en lång historia av gruvdrift och vattenbruk. Det totala åtgärdsbehovet för länets vattendrag vad gäller rensning, vandringshinder och kantzoner summerar med utgångspunkt från schablonkostnader enligt vattenvårdsdatabasen VISS på mer än 1,3 miljarder. Då är åtgärder för försurning, övergödning och miljögifter inte inräknat.
– Vi har mellan 500-600 dammar i länet, vi har exempelvis småbäckar med upp till tio dammar. Bergslagen blev mycket tidigt exploaterat vilket resulterade i massvis av fragmenterade och reglerade vattendrag. I merparten av de påverkade vattendragen görs idag inga åtgärder då medel saknas. Uppskattningsvis mer än en tredjedel av länets vattenkraftverk och regleringar saknar även tillstånd, berättar David Bergdahl, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Örebro.
Förutom dammar och vattenkraftverk är många av vattendragen i skogsbruksområdena flottledsrensade och vattendragen på jordbruksslätten är rensade och utdikade. All mänsklig påverkan har inneburit att en art som öringen är borta i flertalet större vattendrag som exempelvis Arbogaån och Svartälven. Ett annat tydligt exempel på hur stora naturvärden gått förlorade är Gullspångsälven där tidigare stora mängder av den unika Gullspångslaxen lekvandrade upp förbi Karlskoga. Nu återstår endast en liten sträcka av älven närmast Vänern för laxen att leka i innan första vandringshindret. De öringbestånd som återstår idag i länet finns mest i små skogsbäckar.

– Man kan nog säga att vårt restaureringsarbete är underfinansierat. I år sökte Länsstyrelsen omkring 3 miljoner i åtgärdsmedel från Havs- och vattenmyndigheten men vi har bara 400 000 i statsbidrag att jobba med. Att vi nu trots allt har en budget på drygt 1,3 miljoner är resultatet av olika former av medfinansiering och extern finansiering från exempelvis Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna. Vi får prioritera och gör därför mest åtgärder i vattendrag där höga naturvärden behöver bevaras, exempelvis vattendrag med flodpärlmussla och sjövandrande öring, berättar Daniel Bergdahl.

Kalkning i 300 sjöar

Försurning är ytterligare ett åtgärdsområde för Örebro län. Idag kalkas årligen omkring 300 försurade sjöar till en kostnad av omkring 4 miljoner kronor vilket måste fortsätta under överskådlig framtid för att upprätthålla biologiska värden. De sjöar där kalkningen avslutats har dock fortsatt tillfredsställande status och kalkningen av återstående objekt får idag i stort sett en tillräcklig tilldelning av medel. Nykalkningsbehov finns förmodligen i länet men detta är dåligt undersökt.
– Något som oroar oss är skogsbrukets ökande bidrag till försurningen via ökat uttag av biomassa. Vi ser ett behov av mer kunskap om vad skogsbrukets påverkan på sikt kan innebära för våra vattens status. Då vi ska vara värdar för den nationella kalkhandläggarträffen 2015 skulle det vara önskvärt att få hit bra föredragshållare som kan ge konkret information om detta komplexa och växande problem, kommenterar Pelle Grahn, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Örebro län.
– Något som är viktigt att framhålla är att läget för våra vatten i länet inte är hopplöst, det går att åtgärda flertalet av vattendragen och med en mer långsiktig och stabil finansiering kan man beta av mer åtgärder varje år, avslutar Daniel Bergdahl.

Öringen är en art som drabbats hårt av skadorna på vatten i Örebro län.  (Foto: Bengt Olsson)

Öringen är en art som drabbats hårt av skadorna på vatten i Örebro län. (Foto: Bengt Olsson)

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Lucas Lövgren åkte tillbaka till platsen där han tidigare förlorat en stor fisk, och det lönade sig. Foto: Privat
Rödingbjässe från norr – Lucas fick sin revansch

Snacka om att sätta ned foten. Knappt har pimpelsäsongen börjat innan en av årets häftigaste fiskar har fångats, vågar vi påstå. Det var Lucas Lövgren i Kiruna som fick sitt livs fjällröding under den senaste turen – på samma plats där han tidigare tappat en bjässe.

Drömfisken fick simma tillbaka efter vägning.

Det har varit rejält kallt i landets nordligaste delar den senaste veckan, men Lucas Lövgrens fina röding hjälper månne till att höja temperaturen hos dem som tvekar inför att ge sig ut på fiskevattnen.
Måtten på bjässen var imponerande 5 996 gram och 82 centimeter. En sån där fisk som de flesta bara får se på bild i fisketidningar eller i sina drömmar.

Vi ber Lucas berätta om det lyckade fiskafänget:

– Att få inleda året med en sådan drömfisk känns magiskt. Ofta brukar jag se mina jullov som en tid då jag kan fara ut och fiska på vatten som jag tror kan hålla grov fisk. Det blir även en hel del mil på skotern i samband med det, berättar Lucas för Fiskejournalen.

Han fortsätter:
– Ändå sedan förra året då jag tappat en stor röding har jag velat åka tillbaka till den platsen och lägga timmarna. Jag väntade in snön 2021 och gjorde då den första fjällresan – som alltså gick rätt bra. Fisken bjöd på en 35 minuters kamp, därefter några bilder innan den fick gå hem igen.

Frågan är då hur han ska kunna toppa denna fisk i framtiden?
– Målet att få en större röding känns just nu svårt att överträffa. Ett av mina nästa mål inför sommarfisket blir att försöka slå mitt personbästa på öring, hälsar en nöjd fångstman.
Fiskejournalen tackar för storyn och gratulerar Lucas till en magisk fisk.

Du kanske även gillar detta