Minst 1,3 miljarder krävs för vattenvård i Örebro län

Sportfiskarna: Örebro län har generellt kraftigt skadade vattendrag då länet har en lång historia av gruvdrift och vattenbruk. Det totala åtgärdsbehovet för länets vattendrag vad gäller rensning, vandringshinder och kantzoner summerar med utgångspunkt från schablonkostnader enligt vattenvårdsdatabasen VISS på mer än 1,3 miljarder. Då är åtgärder för försurning, övergödning och miljögifter inte inräknat.
– Vi har mellan 500-600 dammar i länet, vi har exempelvis småbäckar med upp till tio dammar. Bergslagen blev mycket tidigt exploaterat vilket resulterade i massvis av fragmenterade och reglerade vattendrag. I merparten av de påverkade vattendragen görs idag inga åtgärder då medel saknas. Uppskattningsvis mer än en tredjedel av länets vattenkraftverk och regleringar saknar även tillstånd, berättar David Bergdahl, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Örebro.
Förutom dammar och vattenkraftverk är många av vattendragen i skogsbruksområdena flottledsrensade och vattendragen på jordbruksslätten är rensade och utdikade. All mänsklig påverkan har inneburit att en art som öringen är borta i flertalet större vattendrag som exempelvis Arbogaån och Svartälven. Ett annat tydligt exempel på hur stora naturvärden gått förlorade är Gullspångsälven där tidigare stora mängder av den unika Gullspångslaxen lekvandrade upp förbi Karlskoga. Nu återstår endast en liten sträcka av älven närmast Vänern för laxen att leka i innan första vandringshindret. De öringbestånd som återstår idag i länet finns mest i små skogsbäckar.
– Man kan nog säga att vårt restaureringsarbete är underfinansierat. I år sökte Länsstyrelsen omkring 3 miljoner i åtgärdsmedel från Havs- och vattenmyndigheten men vi har bara 400 000 i statsbidrag att jobba med. Att vi nu trots allt har en budget på drygt 1,3 miljoner är resultatet av olika former av medfinansiering och extern finansiering från exempelvis Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna. Vi får prioritera och gör därför mest åtgärder i vattendrag där höga naturvärden behöver bevaras, exempelvis vattendrag med flodpärlmussla och sjövandrande öring, berättar Daniel Bergdahl.

Kalkning i 300 sjöar

Försurning är ytterligare ett åtgärdsområde för Örebro län. Idag kalkas årligen omkring 300 försurade sjöar till en kostnad av omkring 4 miljoner kronor vilket måste fortsätta under överskådlig framtid för att upprätthålla biologiska värden. De sjöar där kalkningen avslutats har dock fortsatt tillfredsställande status och kalkningen av återstående objekt får idag i stort sett en tillräcklig tilldelning av medel. Nykalkningsbehov finns förmodligen i länet men detta är dåligt undersökt.
– Något som oroar oss är skogsbrukets ökande bidrag till försurningen via ökat uttag av biomassa. Vi ser ett behov av mer kunskap om vad skogsbrukets påverkan på sikt kan innebära för våra vattens status. Då vi ska vara värdar för den nationella kalkhandläggarträffen 2015 skulle det vara önskvärt att få hit bra föredragshållare som kan ge konkret information om detta komplexa och växande problem, kommenterar Pelle Grahn, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Örebro län.
– Något som är viktigt att framhålla är att läget för våra vatten i länet inte är hopplöst, det går att åtgärda flertalet av vattendragen och med en mer långsiktig och stabil finansiering kan man beta av mer åtgärder varje år, avslutar Daniel Bergdahl.

Öringen är en art som drabbats hårt av skadorna på vatten i Örebro län.  (Foto: Bengt Olsson)

Öringen är en art som drabbats hårt av skadorna på vatten i Örebro län. (Foto: Bengt Olsson)

Annons
AKTUELLT

Mäktiga hugg i Artjakten

Högtryck råder över Sverige och detsamma gäller för Artjakten – landets roligaste sommartävling för barn och ungdomar. Den senaste veckan har mängder av fiskar anmälts, bland annat Isac Larssons skäggtorsk från ett vrakfiske på västkusten.

Följ björnarnas laxfrossa – live!

Drömmer du om att få se Alaskas beryktade brunbjörnar fånga hoppande laxar? Nu går det att koppla upp sig på live-kameror för att avnjuta det mäktiga skådespelet.

Damm töms för att utrota solabborrar

Länsstyrelsen i Jönköping tömmer Bergadammen för att få bort de solabborrar som har lyckats etablera sig. På så sätt vill man hindra att den främmande arten sprids till närliggande vattendrag.

Så tar du en abborre över kilot

Den 18 maj tog Erik Peterson en storabborrsvit som hette duga. 1300, 1480, 1660 och en på 2210 gram. Hur gör han? Erik Peterson är 20 år gammal och bor i Kalmar. Han kombinerar jobbet i Sportfiskebutiken och båttillbehörsaffären Baltic Skeppsfournering med sitt guidejobb i företaget Fishing in Sweden. Det är med andra ord fiske

Abborrtips från fiskare i medvind

Jens Byholm har haft en fantastisk abborrsäsong och radat upp mängder av randiga bjässar. Senaste storfångsten mätte hela 51,5 centimeter och fångades i en värmländsk sjö i högsommarvärme. Här kommer Jens hetaste tips för att få storabborren att gapa!

Tidernas 3 bästa gösbeten

Fiskejournalen har gjort statistik på 40 000 fångster från Sportfiskarnas storfiskregister och vårt eget Recordfiskregister. Här nedan följer de tre beten som fångat flest gösar i våra register. Här följer tidernas tre bästa gösbeten:   Klicka på bildspelet här nedan för att se resultatet:

Fin film om gäddfabriker

Är du nyfiken på hur en gäddfabrik fungerar? Kika i så fall på Linus Gradins kortfilm som förklarar just detta. Sportfiskarnas gäddexperten Olof Engstedt medverkar och berättar om ett lyckat projekt i Blekingevattnet Vambåsa.

Makrillen är här – så tar du den!

En av våra mest älskade fiskar har nu återkommit till vår saltstänkta kust. En makrill på kroken glädjer alla och får man fler på en gång går pulsen lätt i taket. Här kommer en rad tips på hur du fångar det grönsvarta guldet under den tidiga säsongen!

Östersjöflundran – unik art i Östersjön

Östersjöns skrubbskäddor är genetisk isolerade från varandra och tillhör två olika arter. Upptäckten gjordes i fjol och nu har forskarna beslutat att den art som endast lever i Östersjön ska heta Östersjöflundra, Platichthys solemdali.

Tidernas 3 bästa gäddbeten

Genom att gräva bland 40 000 storfångster i Recordfiskregistret och Storfiskregistret har Fiskejournalen tagit fram de tre beten som fångat flest storgäddor, alltså gäddor över 7,5 kilo. Om du vill ha en storgädda, är det vobbler som gäller, enligt statistiken. På tredje plats finner vi en klassiker, nämligen Hi-Lo från ABU. Men det var stor

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...