Fingallret framför turbinerna vid Karlshammars kraftverk är förhoppningsvis snart på plats, dock inte med ägarnas goda vilja. Fingallret framför turbinerna vid Karlshammars kraftverk är förhoppningsvis snart på plats, dock inte med ägarnas goda vilja.[/caption] " /> Motvillig miljöanpassning av kraftverk | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Motvillig miljöanpassning av kraftverk
Fingallret framför turbinerna vid Karlshammars kraftverk är förhoppningsvis snart på plats, dock inte med ägarnas goda vilja.

Fingallret framför turbinerna vid Karlshammars kraftverk är förhoppningsvis snart på plats, dock inte med ägarnas goda vilja.

IR Kraft AB, som driver Karlshammars kraftverk, vägrade under lång tid att installera fingaller vid sin anläggning i Emån. Detta trots att man blivit ålagda detta. Nu har man motvilligt inlett arbetet, men hävdar bestämt att gallret ”inte gör någon nytta”.
Kraftstationens ägare Ingemar Relfssons uttalande kan möjligen förklara varför han tidigare konsekvent har vägrat att montera fingaller framför turbinerna. Han har tidigare även sagt att: ”Ingen kan påstå att någon fisk har dött någonstans. Det saknas bevis och ingen har sett något”.
Kraftverket ligger i Emån, där världens största havsöringar simmar, och tidigare har såväl Älvräddarna som Kammarkollegiet påpekat den uppenbara risken för utvandrande havsöringar att möta döden i kraftverkets turbiner.
Läs tidigare notiser om IR Kraft AB.

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta