Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Mycket havsöring i Mörrum

Just nu stiger mycket havsöring i Mörrumsån, det rapporterar Mörrum Kronolaxfiske. Fiskräkning sker i laxtrappan vid Mariebergs kraftverk och Hemsjö övre fiskväg.
Nu har över 1100 fiskar passerat vid Marieberg och Hemsjö i Mörrumsån. Uppvandrande fisk räknas av en automatisk fiskräknare. Fisken registreras bland annat med en skuggbild, längdmått, tid och en filmsekvens.  Varje film analyseras sedan – och man försöker sedan bestämma art, kön och eventuella märkningar.
Från september månad görs dessutom manuella kontroller. En gång i veckan stängs trappan av och fångad fisk lyfts upp till dammen för hand.  Art, kön och längd protokollförs, på varje fisk tas även ett fenprov för vidare genetisk analys.
Här hittar du filmer med stigande lax och öring.

Uppvandringskontrollen sker i laxtrappan vid Mariebergs kraftverk och Hemsjö övre fiskväg.

Uppvandringskontrollen sker i laxtrappan vid Mariebergs kraftverk och Hemsjö övre fiskväg.

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta