Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
När drömmar blir sanna

Det var nästan som en dröm, tyckte Charlie Kordes. Dels lyckades han dra en metergädda ur den lilla ån hemmavid, dels råkade ett par gamla arbetskamrater komma förbi just då.
Charlie, som bor i Bergby norr om Gävle, skippade lunchen och gick ner till ån för att ta några kast. Några gamla arbetskamrater kom förbi och Charlie lovade dem att ta en ”snipa”. Han skickade ut en Alien Eel och fick ett hugg han inte ens vågat drömma om.
”När gäddan börjar närma sig land inser jag att jag glömt alla grejerna hemma; våg, vågkasse, tång…”
Arbetskompisarna hjälpte till med en gammal sopsäck och en kompis drog iväg hem till Charlie och hämtade grejorna. Under tiden öste han vatten över gäddan. När alla grejor var på plats kunde Charlie konstatera att han fångat en gädda som kvalade in i 100-klubben med god marginal: 106 centimeter.
Svenne Andersson

Visst ser han lite lätt överraskad ut, Charlie Kordes? En 100-klubbare i den lilla ån hemmavid var en överraskning.

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta