Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
När drömmar blir sanna

Det var nästan som en dröm, tyckte Charlie Kordes. Dels lyckades han dra en metergädda ur den lilla ån hemmavid, dels råkade ett par gamla arbetskamrater komma förbi just då.
Charlie, som bor i Bergby norr om Gävle, skippade lunchen och gick ner till ån för att ta några kast. Några gamla arbetskamrater kom förbi och Charlie lovade dem att ta en ”snipa”. Han skickade ut en Alien Eel och fick ett hugg han inte ens vågat drömma om.
”När gäddan börjar närma sig land inser jag att jag glömt alla grejerna hemma; våg, vågkasse, tång…”
Arbetskompisarna hjälpte till med en gammal sopsäck och en kompis drog iväg hem till Charlie och hämtade grejorna. Under tiden öste han vatten över gäddan. När alla grejor var på plats kunde Charlie konstatera att han fångat en gädda som kvalade in i 100-klubben med god marginal: 106 centimeter.
Svenne Andersson

Visst ser han lite lätt överraskad ut, Charlie Kordes? En 100-klubbare i den lilla ån hemmavid var en överraskning.

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta