Det illegala fisket uppskattas till 26 miljoner ton fisk varje år. Det är allvarligt menar man från Naturskyddsföreningen, som jobbar med att påverka fiskepolitiken. " /> Naturskyddsföreningen jobbar mot illegalt fiske | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
För många kustsamhällen är det småskaliga fisket nyckeln till överlevnad. När stora kommersiella fiskeflottor dammsuger kusten, lagligt eller olagligt, är det förödande. Foto: Sara Fröcklin, Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen jobbar mot illegalt fiske

Det illegala fisket uppskattas till 26 miljoner ton fisk varje år. Det är allvarligt menar man från Naturskyddsföreningen, som jobbar med att påverka fiskepolitiken.
Det illegala fisket tär på fiskebestånden, förstör kustmiljöer och konkurrerar på många platser med det småskaliga hantverksfisket, som är så viktigt för kustbefolkningars försörjning i många länder. I världen uppskattas det illegala fisket till 26 miljoner ton fisk varje år eller 15 procent av världens fiske. Naturskyddsföreningen och deras marina samarbetsorganisationer jobbar för ett hållbart fiske och för en transparent och rättvis fiskeripolitik, bland annat genom att påverka EU.

I årets översyn fick Thailand en varning.

EU kommissionen ser över sin import av fisk varje år för att försäkra sig om att fisken är lagligt fångad. I årets översyn fick Thailand en varning, medan Filippinerna och Sydkorea fick godkänt trots tidigare varningar.
Om inte Thailand kommer tillrätta med problemen – om inte åtgärder vidtas så kan EU förbjuda all import av fisk från Thailand. Denna typ av förbud har skett vid ett flertal tidigare tillfällen (ex. Belize, Guinea, Kambodja och Sri Lanka).

Relaterad nyhet från din region
58 minuter sedan Sverige Anders Lundin
Försvarsmakten meddelar att de kommer att öka sin närvaro i skärgården.
Här ska sportfiskare se upp för militären!

Det är många som ska samsas om utrymmet i skärgården. Försvarsmakten meddelar nu att de kommer att öka sin närvaro i både Stockholms skärgård och områden utanför Göteborg, där det finns anledning för sportfiskare att hålla sig undan.

Enligt försvarmakten är orsaken till deras ökade närvaro att nya värnpliktiga behöver utbildas samt det ”försämrade” världsläget. Enligt försvarsmakten kan det faktiskt få motsatt effekt bland allmänheten att de ökar sin närvaro, alltså att ännu fler båtar åker ut.
– Det finns en okunskap och fritidsbåtar kommer för nära för att ta selfies, säger Rebecca Landberg, kapten i marinen, till SVT.

Här är områdena som gäller:
* Stockholms södra skärgård, främst Hårsfjärden, Mysingen och nordvart mot Dalarö, Långbälingssund, Järnholmssund och Gåsstensfjärden.
Stockholms mellersta skärgård, norr och syd om Björkö Kroksö, området runt Korsö, Träsköfjärden och området runt Lådna Låren.
Stockholms norra skärgård, området runt Söderarm.
Gryts och Valdemarsviks skärgård.
Karlskronas yttre redd.
*Göteborgs skärgård, främst mellan Björkö och Tistlarna.

Du kanske även gillar detta