[/caption] " /> Nilsson Kraft i blåsväder – igen! | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Nilsson Kraft i blåsväder – igen!

2010 polisanmälde Älvräddarna Nilsson Kraft AB, något som ledde till böter på 450 000 kronor. (Foto: Älvräddarna)

Älvräddarna:
Nilsson Kraft AB, som innehar ett tiotal småskaliga vattenkraftverk i norra Uppland och i Gävleborgs län, har återigen hamnat i blåsväder. Denna gång saknar han tillstånd för kraftverket i Tämnarån, ett fint vattendrag i norra Uppland.
2010 polisanmälde Älvräddarna Nilsson Kraft AB för att vid ett flertal tillfällen ha torrlagt Gavleån mitt i Gävle. Anmälan ledde till åtal som ledde till att Nilsson Kraft AB fick böta 450 000 kronor. Nu har en engagerad medlem i Älvräddarna Uppland, Göran Johansson, uppmärksammat länsstyrelsen på problemet. De i sin tur har tillsynsanmält Nilsson Kraft AB för att de utan tillstånd bedriver vattenverksamhet i Tämnarån i norra Uppland. Länsstyrelsen, som redan tidigare gjort ett tillsynsärende av fallet, menar att eftersom det är första vandringshindret i Tämnarån är det extra prioriterat.
– Även om de flesta vattenkraftverk i dag bedrivs med lagstiftning från 1918, vilket är en skandal i sig, är det ännu värre med dessa kraftverk som inte har några tillstånd alls, säger Johansson från Älvräddarna Uppland.

Länsstyrelsen i Uppsala län har nu skickat ett föreläggande till Nilsson Kraft AB. Senast 31 januari 2014 ska Nilsson Kraft AB ha kommit in med en ansökan enligt miljöbalken, annars får han böta 100 000 kronor. Om en sådan ansökan beviljas av mark- och miljödomstolen, kommer skyddsåtgärder som fiskvägar att bli ett krav och även ett egenkontrollprogram som ska se till att verksamheten bedrivs enligt då nya och miljöanpassade regler.
www.alvraddarna.se

Läs tidigare notiser om Nilssons kraft.

Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta