[/caption] " /> Nilsson Kraft i blåsväder – igen! | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Nilsson Kraft i blåsväder – igen!

2010 polisanmälde Älvräddarna Nilsson Kraft AB, något som ledde till böter på 450 000 kronor. (Foto: Älvräddarna)

Älvräddarna:
Nilsson Kraft AB, som innehar ett tiotal småskaliga vattenkraftverk i norra Uppland och i Gävleborgs län, har återigen hamnat i blåsväder. Denna gång saknar han tillstånd för kraftverket i Tämnarån, ett fint vattendrag i norra Uppland.
2010 polisanmälde Älvräddarna Nilsson Kraft AB för att vid ett flertal tillfällen ha torrlagt Gavleån mitt i Gävle. Anmälan ledde till åtal som ledde till att Nilsson Kraft AB fick böta 450 000 kronor. Nu har en engagerad medlem i Älvräddarna Uppland, Göran Johansson, uppmärksammat länsstyrelsen på problemet. De i sin tur har tillsynsanmält Nilsson Kraft AB för att de utan tillstånd bedriver vattenverksamhet i Tämnarån i norra Uppland. Länsstyrelsen, som redan tidigare gjort ett tillsynsärende av fallet, menar att eftersom det är första vandringshindret i Tämnarån är det extra prioriterat.
– Även om de flesta vattenkraftverk i dag bedrivs med lagstiftning från 1918, vilket är en skandal i sig, är det ännu värre med dessa kraftverk som inte har några tillstånd alls, säger Johansson från Älvräddarna Uppland.

Länsstyrelsen i Uppsala län har nu skickat ett föreläggande till Nilsson Kraft AB. Senast 31 januari 2014 ska Nilsson Kraft AB ha kommit in med en ansökan enligt miljöbalken, annars får han böta 100 000 kronor. Om en sådan ansökan beviljas av mark- och miljödomstolen, kommer skyddsåtgärder som fiskvägar att bli ett krav och även ett egenkontrollprogram som ska se till att verksamheten bedrivs enligt då nya och miljöanpassade regler.
www.alvraddarna.se

Läs tidigare notiser om Nilssons kraft.

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta