Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Norrmän mot norsk laxodling

– Ett kronisk högt antal rymlingar utarmar vildlaxens gener och laxlusen är ett betydande problem för de vilda laxarna i stora delar av Norge, säger Espen Farstad.

Förra veckan visade SVT en dokumentär om rovdriften och miljöförstörelsen som går i laxodlingens fotspår. Reaktionerna har varit mycket starka. Vi kontaktade Norges jägar- och fiskarförbund för att får reda på hur det ser ut på hemmaplanen för norsk laxodlingsindustri.
Espen Farstad är informationschef på Norges jägar- och fiskarförbund (NJFF). Han berättar om en intensiv kamp på många plan för att komma till rätt med problemen som laxodlingsindustrin orsakar. Problem som blir allt mer tydliga för laxfiskare och de norrmän som lever av sportfisketurismen.
– Ungefär hälften av de norska laxälvarna är stängda för allt fiske och många av de andra är de belagda med hårda restriktioner, säger Espen.

NJFF arbetar nu hårt för att påverka politikerna så man kan förändra den oacceptabla situationen. Espen menar att man endast genom strikta regler kan bedriva laxodling på ett hållbart sätt.
– Vi inom NJFF kräver en övergång till slutna anläggningar, så att laxodlingsindustrin kan skilja odlad fisk från den omgivande naturen med fysiska hinder. Först då kan vi få kontroll över laxlus-problemen och slippa rymningar.
Espen är långt ifrån nöjd med hur laxodlingsindustrin agerat hittills. Han konstaterar krasst att de inte bedriver verksamhet som är ekologisk hållbar. För att tvinga fram ett större ansvar tycker han att industrin bör märka sina fiskar.
– Då kan vi sålla ut odlad fisk från älvarna och skicka räkningen till den laxodlare som inte håller fisken instängd.
Läs mer om Espen Fastads NJFF och deras kamp för vildlaxen här.
Missade du dokumentären Laxfestens baksida? Klicka här.
Läs även tidigare notiser om laxodlingsindustrin.
Morgan Fihn

Här nedan kan du se en dokumentär om norsk laxodling ur ett globalt perspektiv. Den består av fyra delar och är på engelska.

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta