Fortum ska anlägga flera fiskvägar i Österdalälven

Nu har den vunnit laga kraft. Domen som säger att Fortum måste ha fungerande fiskpassager kring Österdalälven. Och Fortum får nu lovord från fiskrättsägare, eftersom företaget verkar ta sitt ansvar. Det är Siljannews.se som berättar om kampen för att öring, harr och annan fisk ska kunna nå sina lekplatser i Österdalälven. 2017 kom domen med … Fortsätt läsa Fortum ska anlägga flera fiskvägar i Österdalälven