Nu börjar öringynglen att kläcka ute i våra sydligare vatten. Foto: Ingemar Näslund Nu börjar öringynglen att kläcka ute i våra sydligare vatten.
Foto: Ingemar Näslund[/caption] " /> Nu kläcker öringäggen | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Nu kläcker öringäggen
Nu börjar öringynglen att kläcka ute i våra sydligare vatten. Foto: Ingemar Näslund

Nu börjar öringynglen att kläcka ute i våra sydligare vatten.
Foto: Ingemar Näslund

Nu i april börjar öringarnas ägg att kläcka till yngel. Exakt när det sker beror på hur många grader det är i vattnet, så följaktligen kläcks de tidigare i södra Sverige.
Det är det totala antalet dygnsgrader som avgör kläckningstiden, vilket innebär att ett år som i år då vattnet på många ställen varit ovanligt varmt, kommer det att ske förhållandevis tidigt.
Öringen på bilden är cirka två månader gammal. Tidigt söker den en ståndplats nära botten men med tillgång till bra vattenhastighet som transporterar lämpliga byten att ge sig på.
Mer om öringens liv, kan du läsa i Ingemar Näslund och Lars Häreblads inspirerande bok, ”Flugfiskeliv”.
Är du prenumerant på Fiskejournalen, har du 25 procent rabatt på boken. Den finns att beställa på Waterlife.

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta