Fjäll-ån Enan i Jämtland är ett klassiskt och populärt öringvatten. Men även solen har sina fläckar. Under flera år har det nämligen uppmätts höga halter av E.coli i ån, som rinner längs den norska gränsen från Sylmassivet och vidare väster om Blåhammarfjället till Enkroken. Detta har förbryllat tjänstemän på både Länsstyrelsen och Åre kommun, eftersom bakterien är en indikation på att det finns färsk avföring i vattnet. Källan är trots omfattande insatser inte lokaliserad, men nu ska man bokstavligen gå till botten med problemet. Enligt SVT har Åre kommun nu beviljats 60 000 kronor från länsstyrelsen för att genomföra provtagningar ända upp till Sylmassivet, och det ska förhoppningsvis ge svaret på om det är djur eller människor som ligger bakom problemet. " /> Nu ska skiten i populärt öringvatten hittas | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Anders Lundin
Nu ska skiten i öringån Enan förhoppningsvis hittas.
Nu ska skiten i populärt öringvatten hittas

Fjäll-ån Enan i Jämtland är ett klassiskt och populärt öringvatten. Men även solen har sina fläckar. Under flera år har det nämligen uppmätts höga halter av E.coli i ån, som rinner längs den norska gränsen från Sylmassivet och vidare väster om Blåhammarfjället till Enkroken. Detta har förbryllat tjänstemän på både Länsstyrelsen och Åre kommun, eftersom bakterien är en indikation på att det finns färsk avföring i vattnet. Källan är trots omfattande insatser inte lokaliserad, men nu ska man bokstavligen gå till botten med problemet. Enligt SVT har Åre kommun nu beviljats 60 000 kronor från länsstyrelsen för att genomföra provtagningar ända upp till Sylmassivet, och det ska förhoppningsvis ge svaret på om det är djur eller människor som ligger bakom problemet.

Skitfiske på er, önskar Fiskejournalen till de tjänstemän som nu ska ge sig i kast med sökandet.

Relaterad nyhet från din region
31 minuter sedan Sverige Anders Lundin
Skarvbeståndet i Västra Götaland får reduceras genom skyddsjakt. Foto: Gettyimages
Fördubbling av antalet skarvbon – nu blir det jakt

Både Sportfiskarna och andra aktörer har slagit larm om skarvens tilltagande utbredning längs Västra Götalands kust. Nu kan det hela formuleras i siffror, där inventeringar visar att det skett en fördubbling av antalet skarvbon mellan 2012 och 2020.

Det är Sportfiskarna som basunerar ut resultaten från inventeringen, som SLU gjort tillsammans med erfarna ornitologer och ett flygföretag. Resultatet visar att antalet kolonier vuxit från 14 till 21, och att antalet bon vuxit från 3 000 till 6 000.
– Det kanske mest oroväckande är den stora spridningen av mellanskarv till vattendrag och inlandsvatten. Som ett av många exempel har Kungsbacka Sportfiskeklubb noterat upp till 20 jagande skarvar i Kungsbackaån och även mindre skarvgrupper som nu jagar i deras klubbsjöar flera mil inåt landet. Det är områden där vi aldrig dokumenterat skarv innan, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren på deras hemsida.

De välkomnar också ett färskt beslut om att det nu ska tillåtas skyddsjakt på 3 000 skarvar i Västra Götalands kustvatten och kustmynnande vattendrag.
Det är Sportfiskarna själva som tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Fiskares Producentorganisation beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv.

Jakten i vattendrag motiveras i beslutet med att utvandrande laxfisksmolt behöver skyddas. Tillståndet gäller till och med den 15 februari 2024 och innebär att maximalt 3 000 skarvar får fällas.
Här kan du läsa mer.

Du kanske även gillar detta