Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Ny flugfiskesträcka i Tjulån

Strömmarna mellan Lilla- och Stora Tjulträsket är från i år endast upplåtna för flugfiske. Ulf Johansson vid Fiskecentrum Ammarnäs välkomnar de nya reglerna från länsstyrelsen i Västerbotten.
– Det kommer att gynna fiskebeståndet i området. Att endast tillåta flugfiske och minska fiskuttaget kommer att medföra att denna del av Tjulån kommer att bli ett mycket intressant fiskevatten i framtiden.
Strömmarna är kända för sitt fina harrfiske men varje sommar landas det också en och annan storöring.
Magnus Ström

Tjulån är mest känd för sitt fina harrbestånd. (Foto: Magnus Ström)

Tjulån är mest känd för sitt fina harrbestånd. (Foto: Magnus Ström)

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta