Enligt miljöbalken så gäller; om en verksamhet eller åtgärd på ett ”betydande sätt kan påverka miljön” inom ett Natura 2000-område krävs ett särskilt tillstånd för detta. Enligt miljöbalken så gäller; om en verksamhet eller åtgärd på ett ”betydande sätt kan påverka miljön” inom ett Natura 2000-område krävs ett särskilt tillstånd för detta.[/caption] " /> Ny prövning för vindkraft till havs | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Ny prövning för vindkraft till havs
Enligt miljöbalken så gäller; om en verksamhet eller åtgärd på ett ”betydande sätt kan påverka miljön” inom ett Natura 2000-område krävs ett särskilt tillstånd för detta.

Enligt miljöbalken så gäller; om en verksamhet eller åtgärd på ett ”betydande sätt kan påverka miljön” inom ett Natura 2000-område krävs ett särskilt tillstånd för detta.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har de senaste veckorna yttrat sig i tre miljöprövningsmål som rör havsbaserad vindkraft.  Man har en mer restriktiv hållning i två fall och är mer positiv i ett fall.
– Vi kan inte säga något generellt ja eller nej till havsbaserad vindkraft, man måste titta på varje enskilt ärende. Dels kan det röra sig om väldigt olika förutsättningar i havsmiljön, dels om att där kan finnas djur som är olika känsliga för buller och andra störningar, säger Malin Aarsrud, utredare på HaV.

HaV har nu lämnat ett yttrande till miljödepartementet angående ansökan om förlängning av ett redan befintligt tillstånd till uppförande och drift av vindkraftpark vid Stora Middelgrund i höjd med Halmstad. Området ligger i svensk ekonomisk zon i havet och där är regeringen den instans som ger tillstånd.
Bolaget Universal Wind Offshore AB fick 2008 tillstånd att bygga 108 vindkraftverk här. Enligt tillståndet ska bolaget ha satt i gång de anläggnings- och byggnadsåtgärder som krävs för verksamheten senast den 1 september i år. Bolaget ansöker nu om att få flytta fram det datumet till 1 september 2020. HaV är en av de myndigheter som blivit tillfrågade av regeringen att yttra sig i ärendet.
– Det finns en rad nya förutsättningar för området som gör att vi menar att det är lämpligt med en helt ny tillståndsprövning. Stora Middelgrund  och Röde bank blev efter beslutet om tillstånd utsett till Natura 2000-område, säger Malin Aarsrud, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn.
– Området är idag skyddat eftersom det har visat sig vara mycket viktigt för tumlare och för att där finns värdefulla sandbankar och rev med rika bottendjur- och fisksamhällen. Även så kallade bubbelrev kan förekomma  i området. Bubbelrev är en ovanlig och värdefull livsmiljö och som har hittats på den danska sidan av Stora Middelgrund.
Här kan du läsa HaV:s yttrande om Stora Middelgrund.
Läs tidigare notiser om havsmiljö.

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Snart kanske denna art återfinns i svenska vatten. Foto: Karolina Wikander/SLU
Sensationella svenska fyndet – långt från stallet

SLU:s personal på fartyget R/V Svea fick ett oväntat men uppskattat besök i sina nät när de genomförde en expedition på Nordsjön. Det handlar om en sjöhäst – som rörde sig långt ifrån sitt hemmastall.

SLU berättar i ett pressmeddelande att de aldrig har fångat någon sjöhäst tidigare. Den aktuella arten, kortnosad sjöhäst, lever vanligtvis i varmare vatten, och detta fynd gjordes i området där Nordsjön möter Skagerak, på danskt vatten.

Snart i svenska vatten?
Enligt SLU hittades den första sjöhästen i danskt vatten på 50 år 2017, men sedan dess har det rapporteras enstaka fynd av sjöhästar då och då. Senast i veckan hittades ett levande exemplar av arten allmän sjöhäst (hippocampus guttulatus) på en strand i Vejers på danska västkusten.

– Det verkar som om sjöhästar blir vanligare här och det lär inte dröja länge innan någon dyker upp också i svenska vatten, säger Peter Rask Møller, docent vid Statens Naturhistoriske Museum vid universitetet i Köpenhamn.

Söhästen som fångades på Svea levde tack och lov, och släpptes tillbaka efter fotografering. Bilderna skickades till en brittisk expert för artbestämning, vilka bekräftat att det rör sig om en honfisk av arten kortnosad sjöhäst (hippocampus hippocampus).

Här kan du läsa mer om fyndet.

Du kanske även gillar detta