Nya regler för lax- och öringfiske på västkusten

På västkusten finns 23 vattendrag med produktion av vildlax och ett hundratal med produktion av öring.

På västkusten finns 23 vattendrag med produktion av vildlax och ett hundratal med produktion av öring.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför nya regler för fiske efter lax och öring i Kattegatt och Skagerrak. Skälet är att bestånden av vild lax på västkusten försämrats sedan 1980-talet trots flera åtgärder för att förbättra miljön i vattendragen.
– Bara tre av laxbestånden, de i Himleån, Suseån och Stensån, når de bevarandemål som satts upp. Och de senaste beskeden från forskarna visar att den negativa utvecklingen fortsätter, säger Håkan Carlstrand, utredare på enheten för fiskereglering på HaV.
HaV:s beslut innebär att fiske efter lax inte längre är tillåtet med nät i vattenområden som är djupare än tre meter i Skagerrak och Kattegatt. Syftet är att undvika fiske i vattenområden där lax från olika vattendrag blandas med varandra.
Dessutom får högst två fiskar, oavsett om det är lax eller öring, behållas per fiskare och dygn vid fiske med handredskap i Kattegatt och Skagerrak, förutom i Svinesund och Idefjorden. Fiske med handredskap är i dag inte reglerat utöver de generella bestämmelser som finns om fredningstider och minimimått. HaV menar därför att det är rimligt att reglera detta fiske mer för att öka skyddet för bestånden.
– Vi skickade ut förslaget på remiss i december till länsstyrelserna i Skåne, Halland och Västra Götaland, Jordbruksverket och riksorganisationer för olika fiskeintressen. I stort så tillstyrker remissinstanserna förslaget, säger Håkan Carlstrand.
– Men det finns också enskilda yrkesfiskare som drabbas av de ändrade reglerna. Vi är medvetna om detta men ur biologisk synpunkt är situationen så allvarlig att vi måste agera för att skydda bestånden av vild lax på västkusten.
På västkusten finns 23 vattendrag med produktion av vildlax och ett hundratal med produktion av öring. Västkustlaxen leker i vattendragen från Rönne å i söder till Enningdalsälven vid norska gränsen. Efter ett till två år i vattendragen lämnar laxungarna dessa och vandrar ut i Atlanten. De tar sig ända upp mot Grönland för att växa sig stora och efter några år återvandra till det vattendrag där de är födda för att leka. Därför finns det ett eget laxbestånd i varje vattendrag. På hemvägen vandrar laxarna från de olika bestånden ofta först ner i södra Kattegatt innan de vänder norrut igen längs västkusten för att leta upp sina egna vattendrag.
Till skillnad från laxen så gör öringen inte några längre vandringar utan stannar i huvudsak i Kattegatt och Skagerrak innan de vandrar tillbaks till vattendraget för lek.
– Tätheten av laxungar i vattendragen har i medeltal halverats sedan 80-talet. Sedan 1990-talet har tätheten av öringungar i vattendragen successivt minskat och de senaste åren har vi sett en kraftig minskning, säger Håkan Carlstrand.
Överlevnaden för unglax under första året i Atlanten har minskat drastiskt sedan 1980-talet. Förklaringen kan vara klimatförändringarhar försämrat förutsättningarna för laxens överlevnad i Atlanten. Andra orsaker kan vara vattenkraftverk och dammar, försurning, sjukdomar och parasiter. Senaste åren har det också skett ett kraftigt ökat fiske med nät i södra Kattegatt där vild lax från svaga och starka bestånd samt odlad lax blandas.
HaV kommer framöver att göra en översyn av reglerna för fiske i vattendragen för att ytterligare öka skyddet av lax och öring.
Ändringarna för lax- och öringfisket på västkusten träder i kraft den 7 mars.
Här kan du läsa de nya reglerna för lax- och öringsfiske på västkusten.

Annons
AKTUELLT

Följ björnarnas laxfrossa – live!

Drömmer du om att få se Alaskas beryktade brunbjörnar fånga hoppande laxar? Nu går det att koppla upp sig på live-kameror för att avnjuta det mäktiga skådespelet.

Damm töms för att utrota solabborrar

Länsstyrelsen i Jönköping tömmer Bergadammen för att få bort de solabborrar som har lyckats etablera sig. På så sätt vill man hindra att den främmande arten sprids till närliggande vattendrag.

Så tar du en abborre över kilot

Den 18 maj tog Erik Peterson en storabborrsvit som hette duga. 1300, 1480, 1660 och en på 2210 gram. Hur gör han? Erik Peterson är 20 år gammal och bor i Kalmar. Han kombinerar jobbet i Sportfiskebutiken och båttillbehörsaffären Baltic Skeppsfournering med sitt guidejobb i företaget Fishing in Sweden. Det är med andra ord fiske

Abborrtips från fiskare i medvind

Jens Byholm har haft en fantastisk abborrsäsong och radat upp mängder av randiga bjässar. Senaste storfångsten mätte hela 51,5 centimeter och fångades i en värmländsk sjö i högsommarvärme. Här kommer Jens hetaste tips för att få storabborren att gapa!

Tidernas 3 bästa gösbeten

Fiskejournalen har gjort statistik på 40 000 fångster från Sportfiskarnas storfiskregister och vårt eget Recordfiskregister. Här nedan följer de tre beten som fångat flest gösar i våra register. Här följer tidernas tre bästa gösbeten:   Klicka på bildspelet här nedan för att se resultatet:

Fin film om gäddfabriker

Är du nyfiken på hur en gäddfabrik fungerar? Kika i så fall på Linus Gradins kortfilm som förklarar just detta. Sportfiskarnas gäddexperten Olof Engstedt medverkar och berättar om ett lyckat projekt i Blekingevattnet Vambåsa.

Makrillen är här – så tar du den!

En av våra mest älskade fiskar har nu återkommit till vår saltstänkta kust. En makrill på kroken glädjer alla och får man fler på en gång går pulsen lätt i taket. Här kommer en rad tips på hur du fångar det grönsvarta guldet under den tidiga säsongen!

Östersjöflundran – unik art i Östersjön

Östersjöns skrubbskäddor är genetisk isolerade från varandra och tillhör två olika arter. Upptäckten gjordes i fjol och nu har forskarna beslutat att den art som endast lever i Östersjön ska heta Östersjöflundra, Platichthys solemdali.

Tidernas 3 bästa gäddbeten

Genom att gräva bland 40 000 storfångster i Recordfiskregistret och Storfiskregistret har Fiskejournalen tagit fram de tre beten som fångat flest storgäddor, alltså gäddor över 7,5 kilo. Om du vill ha en storgädda, är det vobbler som gäller, enligt statistiken. På tredje plats finner vi en klassiker, nämligen Hi-Lo från ABU. Men det var stor

Fiskare varnas för flygande bläckfisk

Exotiska flygbläckfiskar har dykt upp längs den svenska västkusten. Den ovanliga gästen kan flyga uppemot 20 meter så fiskare bör se upp, menar Kennet Lundin på Naturhistoriska museet.

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...