Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Oktoberfiske i Mörrum

Det blir oktoberfiske i Mörrum – även i år. Fjolårets försök blev så populärt att Kronolaxfisket förlänger säsongen till den 9 oktober.
Laxfisket har varit dåligt i år – öringfisket desto bättre. Vårfisket var mycket bra och höstfisket ser ut att bli ännu bättre. Hittills i år ligger totalfångsten på cirka 1000 fiskar fler än förra året.
Normalt slutar fiskesäsongen vid Kronolaxfisket den 30 september, men nu kommer man att förlänga den med nio dagar. De första åtta dagarna i oktober kommer att bli bokningsbara, den nionde reserveras för bland andra årskortsinnehavare, guider, markägare och tillsynsmän för en speciell avslutningsdag.
Fisket kommer att försiggå i poolerna 2-7 och 9-16. Övriga pooler bedöms som alltför viktiga reproduktionsområden för att störas. Vanlig indelning för fluga och spinn gäller och det kommer att vara bra svängrum, eftersom endast 20 flugfiskeplatser och 12 spinnplatser kan bokas. I övrigt gäller att fisket endast får riktas efter utplanterad, fettfeneklippt havsöring. Alla andra fiskar ska omedelbart återutsättas.
Svenne Andersson

Markus Lindberg med en av de havsöringar som sätter fart på fisket i Mörrumsån. (Foto: Kronolaxfisket)

Markus Lindberg med en av de havsöringar som sätter fart på fisket i Mörrumsån. (Foto: Kronolaxfisket)

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta