[/caption] " /> Olagliga nät i drivor | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Olagliga nät i drivor

Nätförbudet ska skydda den hotade havsöringstammen, som under höst och vår huvudsakligen uppehåller sig i de grunda skärgårdspartierna. (Foto: Nicka Hellenberg)

I söder börjar det bli badtemperaturer, men på våra nordligaste breddgrader var det inte länge sedan islossningen satte igång. Det betyder också att länsstyrelsen drar igång sin fisketillsyn i Bottenviken.
Enligt länsfiskekonsulenten Dan Blomkvist gör man avsevärt fler tillslag och beslag av olovligt placerade nät, jämfört med för ett par år sedan.
I Norrbottens skärgård gäller den så kallade tremetersregeln, som innebär att det inte är tillåtet att lägga ut nät på platser som är grundare än tre meter på våren och hösten. Allt för att skydda främst den vilda havsöringen, som anses hotad i området.
Läs mer och lyssna på ett radioinslag här nedan.
Nicka Hellenberg

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta