[/caption] " /> Omlöpsbygge igång | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Omlöpsbygge igång

Jerker Madås från Geogruppen borrar för att skaffa data om markens egenskaper. (Foto: Morgan Fihn)

Denna veckan gick startskottet för det praktiska arbetet med att bygga en av Nordens mest omfattande fiskvägar i Hedefors. Nästa år ska det stå klart för lax och andra fiskar att vandra i.
Omlöpet i Säveån, vid Hedefors kraftverk i Lerums kommun, är ett av de mest komplicerade byggen av sitt slag som gjorts i Sverige. För att projekteringen ska bli så bra som möjligt, började skogarbetare i veckan att hugga ur den täta skog där själva fåran ska meandra sig fram.
– Sikten var lika med noll. För att geologerna ska kunna mäta och bedöma terrängen, var vi tvungna att gallra, säger projektledaren Morgan Lindkvist.
Läser av markegenskaper
Man har också börjat göra borrprover för att få information om marken alldeles intill dammluckan. Här ska man leda om de avloppsledningar som kommer att påverkas av omlöpet.
Jerker Madås står bakom spakarna på den avancerade borrmaskinen. Han sänder ner en sond som mäter markens egenskaper, skikt för skikt.
– Det fungerar som ett ekolod, fast för mark, berättar Jerker Madås.

Fiskejournalen kommer att följa bygget noga och arbetet kommer att dokumenteras både med stillbild och med film. Nästa vår beräknas laxar och andra fiskar kunna ta sina första simtag förbi Hedefors.
Läs tidigare notiser.
Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta