Fisket i Kalmarsund är rikskänt för sina stora abborrar, och där det även fångas fint med gäddor. Däremot leker väldigt få gäddor på andra sidan sundet, alltså i Ölands kustnära vatten. " /> Önskas på Öland: Fler gäddor som leker | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

10 månader sedan Sverige Anders Lundin
Varför är det inte fler gäddor som leker på Öland? Foto: Martin Petersson
Önskas på Öland: Fler gäddor som leker

Fisket i Kalmarsund är rikskänt för sina stora abborrar, och där det även fångas fint med gäddor. Däremot leker väldigt få gäddor på andra sidan sundet, alltså i Ölands kustnära vatten.

Det är Sportfiskarna som under våren provfiskar åtta vattendrag på Öland. Det är bara ett litet antal gäddor som vandrar upp från havet för att leka i kustnära vatten på Öland. Det fångades gädda i sex av de undersökta vattendragen, men inte alls i den mängd som önskats. Det konstateras också att beståndet av abborre är väldigt litet, men att det finns hopp tack vare fiskevården.

Provfisket har alltså understrukit och bekräftat bilden av ett starkt decimerade bestånd och behovet av omfattande åtgärder.

Varför är då beståndet av gädda så magert på Öland? En teori som framkommer är det höga predationstrycket det ökande bestånd av storspigg som äter yngel, och från sälar som äter vuxen fisk.

– En värdefull åtgärd är då att återskapa skyddade lekområden i sötvatten där lekfisken och de uppväxande ynglen är skyddade från spigg och säl. Det kan vara avgörande för att lyckas vända den negativa trenden, säger projektledaren Tobias Berger på Sportfiskarnas Kalmarkontor.

Läs inspirerande artiklar från östkusten:

Färre nätläggare – då blev det öringboom längs kusten

Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Bäckrödingen har spridit sig i norrländska vatten. Foto: Alex Smith
Håll utkik efter bäckröding, kräftor och invasiva växter

Att det är förbjudet att plantera ut främmande arter i svenska vatten har förhoppningsvis de flesta sportfiskare koll på. Nu kan du hjälpa myndigheterna att rapportera in invasiva företeelser.

Det är Länsstyrelsen i Jämtland som uppmanar sportfiskare och andra naturnjutare att spana efter främmande arter. De har nämligen fått extra medel från Havs- och vattenmyndigheten för att öka ambitionsnivån i arbetet med invasiva arter.

Den mest spridda främmande arten i jämtländska vatten är den nordamerikanska bäckrödingen, som vållar bekymmer för öringen och den övriga naturliga faunan. En annan ökänd främling är signalkräftan, som kan bära på kräftpest utan att dö ut av den, med risk för att den medför att flodkräftan utrotas.

Länsstyrelsen kommer även att börja inventera främmande vattenväxter. Detta har de inte gjort så mycket tidigare, och där finns antagligen ett mörkertal.
Hör gärna av er till dem med tips på förekomster av främmande arter i Jämtlands läns vatten. Mail: anders.rydeborg@lansstyrelsen.se

Du kanske även gillar detta