Östersjöns tillstånd under lupp

Östersjön lider fortsatt av både övergödning och syrebrist. (Foto: Nicka Hellenberg)

Östersjön lider fortsatt av både övergödning och syrebrist. (Foto: Nicka Hellenberg)

Sportfiskarna: Det finska forskningsfartyget Aranda undersökte i vinter hela Östersjön: syretillståndet är fortfarande dåligt och de ytliga fosforhalterna är förhöjda i Bottenhavet och Egentliga Östersjön.
Finlands miljöcentrals (SYKE) havsforskningsfartyg Aranda har under början av år 2014 undersökt Östersjöns tillstånd på ett större område jämfört med tidigare vintrar. Ett samarbete med svenska SMHI möjliggjorde en datainsamling som täcker hela Östersjön.

Mer saltvatten efter stormar men dåligt med syre

Resultatet av undersökningen visar bland annat att syretillståndet i djupvattnen fortfarande är dåligt, men stormar har förbättrat situationen på 50 – 80 meters djup.
Den stormiga väderleken under början av vintern ledde till en fördjupning av det omblandade ytskiktet och en mera markerad haloklin, dvs. en brantare gräns mellan ytvattnet och det salthaltigare djupvattnet, i Egentliga Östersjön. Därmed har syreläget i den övre delen av haloklinen förbättrats, jämfört med situationen under vintern 2013.
Syreläget i djupvattnet i den Egentliga Östersjön är dock fortsättningsvis dåligt, och svavelväte förekommer i de vattenmassor som ligger under ca 100 meters djup. Vatten med större salthalt synes ha strömmat från Bornholmsdjupet mot Gotlandsdjupet. Detta är sannolikt en påföljd av de exceptionellt kraftiga stormarna i trakterna av de Danska Sunden under november-december 2013.

Stor risk för algblomning i sommar
Beträffande närsaltkoncentrationerna kunde man observera vissa betydande förändringar under tidsperioden från vintern 2013 till vintern 2014. Den viktigaste är förhöjningen av fosforhalterna, speciellt i ytskiktet i Egentliga Östersjön och Bottenhavet. Fosforhalterna i den allra östligaste delen av Finska viken var något lägre än i vikens mellersta del, och lägre under vintern 2014 jämfört med vintern 2013, vilket sannolikt är ett resultat av effektiveringen av vattenskyddsåtgärderna i Ryssland under de senaste åren.
Att fosforhalterna i Egentliga Östersjön blivit högre är sannolikt en följd av att fosforhaltigt vatten från de övre skikten i haloklinen blandats in i ytvattnet. Detta kan påvisas även i skillnaderna i salthaltsprofilerna under vintrarna 2013 och 2014. De höga fosforhalterna i djupvattnet under haloklinen beror på sedimentens bristfälliga förmåga att binda fosfor, och att fosfor går i lösning från sedimenten i syrefri miljö.
Kvävehalterna var under vintern 2014 något lägre än föregående år, både i Egentliga Östersjön och i Bottenhavet. Tillsammans med höjda fosforkoncentrationer innebär detta en större mängd överskottsfosfor under vintern 2014. Detta ökar sannolikheten för algblomning i dessa havsområden till sommaren jämfört med föregående år.
Läs mer om undersökningen av Östersjön på SYKE:s hemsida.

Annons
AKTUELLT

Damm töms för att utrota solabborrar

Länsstyrelsen i Jönköping tömmer Bergadammen för att få bort de solabborrar som har lyckats etablera sig. På så sätt vill man hindra att den främmande arten sprids till närliggande vattendrag.

Så tar du en abborre över kilot

Den 18 maj tog Erik Peterson en storabborrsvit som hette duga. 1300, 1480, 1660 och en på 2210 gram. Hur gör han? Erik Peterson är 20 år gammal och bor i Kalmar. Han kombinerar jobbet i Sportfiskebutiken och båttillbehörsaffären Baltic Skeppsfournering med sitt guidejobb i företaget Fishing in Sweden. Det är med andra ord fiske

Abborrtips från fiskare i medvind

Jens Byholm har haft en fantastisk abborrsäsong och radat upp mängder av randiga bjässar. Senaste storfångsten mätte hela 51,5 centimeter och fångades i en värmländsk sjö i högsommarvärme. Här kommer Jens hetaste tips för att få storabborren att gapa!

Tidernas 3 bästa gösbeten

Fiskejournalen har gjort statistik på 40 000 fångster från Sportfiskarnas storfiskregister och vårt eget Recordfiskregister. Här nedan följer de tre beten som fångat flest gösar i våra register. Här följer tidernas tre bästa gösbeten:   Klicka på bildspelet här nedan för att se resultatet:

Fin film om gäddfabriker

Är du nyfiken på hur en gäddfabrik fungerar? Kika i så fall på Linus Gradins kortfilm som förklarar just detta. Sportfiskarnas gäddexperten Olof Engstedt medverkar och berättar om ett lyckat projekt i Blekingevattnet Vambåsa.

Makrillen är här – så tar du den!

En av våra mest älskade fiskar har nu återkommit till vår saltstänkta kust. En makrill på kroken glädjer alla och får man fler på en gång går pulsen lätt i taket. Här kommer en rad tips på hur du fångar det grönsvarta guldet under den tidiga säsongen!

Östersjöflundran – unik art i Östersjön

Östersjöns skrubbskäddor är genetisk isolerade från varandra och tillhör två olika arter. Upptäckten gjordes i fjol och nu har forskarna beslutat att den art som endast lever i Östersjön ska heta Östersjöflundra, Platichthys solemdali.

Tidernas 3 bästa gäddbeten

Genom att gräva bland 40 000 storfångster i Recordfiskregistret och Storfiskregistret har Fiskejournalen tagit fram de tre beten som fångat flest storgäddor, alltså gäddor över 7,5 kilo. Om du vill ha en storgädda, är det vobbler som gäller, enligt statistiken. På tredje plats finner vi en klassiker, nämligen Hi-Lo från ABU. Men det var stor

Fiskare varnas för flygande bläckfisk

Exotiska flygbläckfiskar har dykt upp längs den svenska västkusten. Den ovanliga gästen kan flyga uppemot 20 meter så fiskare bör se upp, menar Kennet Lundin på Naturhistoriska museet.

Jätterymning av lax i Chile

Stormbyar ledde till att drygt 900 000 laxar nyligen rymde från en laxodling i södra Chile. Omkring 250 000 rymlingar har hittills fångats in. Fisken är inte lämplig som föda och eftersom den inte förekommer naturligt i området är oron stor för ekologiska problem.

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...