[/caption] " /> Över 3000 brev till Eskil | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Över 3000 brev till Eskil

Skicka ett brev till Eskil Erlandsson du också! (Foto: Regeringskansliet)

Fiskejournalens brevkampanj har passerat 3000 skickade brev till Eskil Erlandsson. Hjälp oss att sprida kampanjen, för vi kör väl vidare mot 4000 brev, va?
En tittarstorm följde Svt:s Uppdrag granskning, då Eskil Erlandsson fick stå till svars för laxpolitiken. Fiskejournalen startade en brevkampanj med ett antal relevanta frågor, adresserade till Erlandsson. Nu har redan 3000 brev skickats.
Vill du också skicka brevet med frågor till Eskil Erlandsson? Klicka här.
Missa inte tidigare notiser.
Titta på Svt:s Uppdrag granskning.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta