[/caption] " /> Positivt från 8-fjordarområdet | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Mathias Arnham
Positivt från 8-fjordarområdet

Fisken börjar komma tillbaka till fjordarna innanför Tjörn och Orust. (Foto: Anders Nicander)

Fjordarna innanför Tjörn och Orust skyddas numera från destruktivt fiske genom 8-fjordarprojektet. Efter bara ett par år utan mängdfångade redskap, ökar fiskbestånden.
Fjordarna i södra Bohuslän var länge kända för sin rika tillgång på fisk. Ett ohämmat överfiske, ibland av industriella proportioner, ödelade i stort sett alla fiskbestånd. För att rädda de sista spillrorna av framför allt bottelevande arter infördes förbud mot allt annat fiske än fiske med krok och burar.
Nu kommer den ena positiva rapporten efter den andra. Piggvarbeståndet tycks på bara några år ha vuxit sig starkt. Torsken som tidigare setts som i stort sett utrotad i området dyker nu upp som bifångst vid sportfiske och i hummertinor. Dock är torsken, precis som koljan och blekan, helt fredade och alla fiskar av dessa tre arter ska ovillkorligen återutsättas. Inom 8-fjordarområdet finns också ett par områden som är fredade från allt fiske.
Ett mycket nedslående faktum är dock att man i Hakefjorden fortfarande tillåter lysfiske efter sill. Just nu fiskar man kväll efter kväll i vår allra känsligaste skärgårdsmilljö. Hundratals ton av sill fångas för att sedan bli till fiskmjöl. Yrkesfiskarna tillsammans med representanter från statliga myndigheter hävdar att bifångsterna av andra arter är obefintliga. Som boende vid fjorden kan jag konstatera att ingen annan stans längs Bohuskusten är tillgången på bottenfisk så dålig som just här. I de norra delarna av 8-fjorarområdet, där lysbåtsfiske numera är förbjudet spirar livet i havet. I Hakefjorden tar man med berått mod allt liv i form av fisk som man kan komma åt.
Anders Nicander

 

Bildtext: Fisken börjar komma tillbaka till fjordarna innanför Tjörn och Orust. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta