Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Du kan rädda ålen!

Som vi skrivit om tidigare har Fiskeriverket förslagit långtgående förändringar i ålfisket. Vill DU hjälpa till att rädda ålen kan DU svara på remissen.
Ålen är akut utrotningshotad. Ändå pågår ett omfattande fiske. Bifångsterna vid ålfiske, främst i Bohusläns skärgård, har bidragit till att utarma fiskbestånden. Nu vill Fiskeriverket förbättra situationen på flera punkter och DU har möjlighet att påverka. Följ den HÄR länken för att läsa mer.
Anders Nicander

Kanske kan vi fiska ål någon gång i framtiden om vi slutar fiska den nu. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta