Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Rekordhållare x 3

Den inbitne specimenfiskaren Rickard Linderot har redan två svenska rekord i sin imponerande meritlista (gräskarp och sutare). Nu har den unge fiskespecialisten snart ett tredje rekord att lägga till listan − ruda.
Det var under julis värmebölja som han prickade helt rätt dag och slog till igen. Tillsammans med Sveriges meste storfiskare, Ola Esbjörnsson, styrde Linderot kosan till Paviken för att försöka knipa en riktigt stor ruda. Och givetvis lyckades de. Duon fångade inte många, utan bara ett fåtal, rudor. Men istället tog de två största som tagits där någonsin. Bara Kristofers Smebys nuvarande rekord på 3 000 gram klämmer sig in bland de största. Esbjörnsson nosade först på den gamla rekordvikten med en magnifik ruda på hela 2 970 gram. Men herr Linderot tänkte bli värre och slog snart till med en ruda som vägdes till hektot mer: hela 3 070 gram. Den 53 centimeter långa fisken narrades på flötmete med bröd och var Linderots andra ruda i Paviken någonsin …
Hans segervrål, med orden ”Yes! Nummer tre!” ekade över nejden och syftade förstås på att han med stor sannolikhet nu kan titulera sig trippel rekordhållare. Mycket mäktigt eftersom alla hans tre rekordfiskar är arter som många härdade storfiskjägare ägnar många dagar per år för att försöka komma åt.

Rekordrudan och vägningen kunde bland annat bevittnas av undertecknad och fisken simmar åter i sjön. Nu kommer säkerligen debatten om Pavikenrudornas ursprung och genetik åter blossa upp. För närvarande pågår en undersökning som förhoppningsvis ska ge svaret på om fiskarna är rudor, silverrudor, hybrider eller något annat. Fiskejournalen återkommer i ärendet.
Nicka Hellenberg

Rickard Linderot med rudan som kan ge honom det tredje svenska rekordet. (Foto: Nicka Hellenberg)

Rickard Linderot med rudan som kan ge honom det tredje svenska rekordet. (Foto: Nicka Hellenberg)

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta