Beslagtagna kräftburar. (Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län) Beslagtagna kräftburar. (Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län)[/caption] " /> Rekordstort tjuvfiske på Vättern | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Rekordstort tjuvfiske på Vättern
Beslagtagna kräftburar. (Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län)

Beslagtagna kräftburar. (Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län)

Under 2013 gjorde fisketillsynen i Vättern rekordmånga polisanmälningar avseende brott mot fiskelagen.
Sedan inlämnandet har polis och åklagare arbetat med att utreda de inlämnade ärenden. De senaste dagarna har flera domar slagit fast att myndigheterna numera tar brotten mot fiskelagstiftningen på största allvar.
I flera fall har bötesbelopp från 1500 kr och uppåt utdömts. Flera av ärendena berör fiskebrott i samband med kräftfisket men det finns även exempel på domar i ärenden där man inte följd gällande minimimått eller fiskat inom utpekade fredningsområden.
Syftet med fiskereglerna är att skydda Vätterns mycket värdefulla fiskbestånd och få ett långsiktigt hållbart fiske. Länsstyrelsen ser därför positivt på att även rättsväsendet genom sitt agerande tydliggör betydelsen av att följa gällande fiskeregler. Det bör dock poängteras att den absoluta merparten av de som fiskar i Vättern följer gällande regelverk på ett bra sätt.

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Snart kanske denna art återfinns i svenska vatten. Foto: Karolina Wikander/SLU
Sensationella svenska fyndet – långt från stallet

SLU:s personal på fartyget R/V Svea fick ett oväntat men uppskattat besök i sina nät när de genomförde en expedition på Nordsjön. Det handlar om en sjöhäst – som rörde sig långt ifrån sitt hemmastall.

SLU berättar i ett pressmeddelande att de aldrig har fångat någon sjöhäst tidigare. Den aktuella arten, kortnosad sjöhäst, lever vanligtvis i varmare vatten, och detta fynd gjordes i området där Nordsjön möter Skagerak, på danskt vatten.

Snart i svenska vatten?
Enligt SLU hittades den första sjöhästen i danskt vatten på 50 år 2017, men sedan dess har det rapporteras enstaka fynd av sjöhästar då och då. Senast i veckan hittades ett levande exemplar av arten allmän sjöhäst (hippocampus guttulatus) på en strand i Vejers på danska västkusten.

– Det verkar som om sjöhästar blir vanligare här och det lär inte dröja länge innan någon dyker upp också i svenska vatten, säger Peter Rask Møller, docent vid Statens Naturhistoriske Museum vid universitetet i Köpenhamn.

Söhästen som fångades på Svea levde tack och lov, och släpptes tillbaka efter fotografering. Bilderna skickades till en brittisk expert för artbestämning, vilka bekräftat att det rör sig om en honfisk av arten kortnosad sjöhäst (hippocampus hippocampus).

Här kan du läsa mer om fyndet.

Du kanske även gillar detta