[/caption] " /> Så påverkar skräp och turism havsmiljön | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Så påverkar skräp och turism havsmiljön

Havsmiljödirektivet infördes i svensk lagstiftning i november 2010 genom havsmiljöförordningen. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ansvarar för att arbetet genomförs.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, publicerar nu tre rapporter som ingår i arbetet med att nå god miljöstatus i haven 2020.
– En av rapporterna belyser vilken påverkan marin turism har på miljön, en annan vilka effekter marint skräp har på människa och miljö och den tredje är ett försök att ta fram en metod för social analys av marina miljöproblem i Sverige, säger Mats Ivarsson, utredare på enheten för analys och forskning på HaV.
Enligt EU:s havsmiljödirektiv som antogs av medlemsländerna 2008 ska Europas hav ha en god miljöstatus år 2020. För Sveriges del handlar det om Östersjön och Nordsjön, det vill säga Skagerrak, Kattegatt och Öresund.

Läs rapporterna via länkarna nedan (pdf/engelska).
”Social analys – en havsrelaterad samhällsanalys”
Denna rapport är ett första försök att utveckla och testa en metod för social analys av marina miljöproblem i Sverige.

”Marine tourism and recreation in Sweden”
I rapporten ges en översikt över olika aktiviteter som ska klassas som marin turism, hur de påverkar miljön och på vilket sätt de är beroende av en god miljö.

”Marine litter in Sweden”
Rapporten beskriver problemet med marint skräp längs kusten. Hur mycket finns det, var finns det, vad består det av och hur påverkas människor och djur.

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jodå – flera sportfiskare har hjälpt till att städa upp längs Malmö kanal. Frågan om ett fiskeförbud kommer ändå att tas upp av Malmö stad. Foto: Privat
Malmö kanal: Så många röstade emot fiskeförbud

Ska fisket i Malmö kanal förbjudas? Nej, tycker över 450 människor som röstat emot förslaget. Men frågan kommer ändå att tas upp av Malmö kommun, trots att betydligt färre vill se ett förbud.

Fiskejournalen har tidigare skrivit om konflikterna kring fisket i Malmö kanal, där det vittnats om nedskräpning och allmän misskötsel. Det gick så långt att det skickades in ett medborgarförslag till kommunen, om att fisket skulle förbjudas i kanalen. Nu står det klart att förslaget kommer att tas upp i tekniska nämnden i Malmö stad, eftersom över 100 personer röstat ja till förslaget. De över 450 rösterna som tyckte annorlunda lyckades alltså inte stoppa förslaget från att gå vidare i processen. Beslut väntas under juni månad.

Det ska dock tilläggas att det tagits initiativ bland sportfiskare för att städa upp vid kanalen, vilket vi skrivit om i tidigare artiklar.
Här kan du se ett inslag i SVT om konflikten vid Malmö kanal.

Du kanske även gillar detta