[/caption] " /> Så påverkar skräp och turism havsmiljön | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Så påverkar skräp och turism havsmiljön

Havsmiljödirektivet infördes i svensk lagstiftning i november 2010 genom havsmiljöförordningen. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ansvarar för att arbetet genomförs.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, publicerar nu tre rapporter som ingår i arbetet med att nå god miljöstatus i haven 2020.
– En av rapporterna belyser vilken påverkan marin turism har på miljön, en annan vilka effekter marint skräp har på människa och miljö och den tredje är ett försök att ta fram en metod för social analys av marina miljöproblem i Sverige, säger Mats Ivarsson, utredare på enheten för analys och forskning på HaV.
Enligt EU:s havsmiljödirektiv som antogs av medlemsländerna 2008 ska Europas hav ha en god miljöstatus år 2020. För Sveriges del handlar det om Östersjön och Nordsjön, det vill säga Skagerrak, Kattegatt och Öresund.

Läs rapporterna via länkarna nedan (pdf/engelska).
”Social analys – en havsrelaterad samhällsanalys”
Denna rapport är ett första försök att utveckla och testa en metod för social analys av marina miljöproblem i Sverige.

”Marine tourism and recreation in Sweden”
I rapporten ges en översikt över olika aktiviteter som ska klassas som marin turism, hur de påverkar miljön och på vilket sätt de är beroende av en god miljö.

”Marine litter in Sweden”
Rapporten beskriver problemet med marint skräp längs kusten. Hur mycket finns det, var finns det, vad består det av och hur påverkas människor och djur.

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta