Skåne är det artrikaste länet i landet men också det län i landet med flest hotade arter. Nu är planen klar hur artrikedomen ska räddas, och hur man ska förvalta sina värdefulla vatten. " /> Så ska Skåne skydda sina värdefulla vatten | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Anders Lundin
Nu finns det en plan om hur Skånes vatten ska skyddas. Här en bild från Ubbasjön. Foto: Johanna Stadmark
Så ska Skåne skydda sina värdefulla vatten

Skåne är det artrikaste länet i landet men också det län i landet med flest hotade arter. Nu är planen klar hur artrikedomen ska räddas, och hur man ska förvalta sina värdefulla vatten.

Länsstyrelsen Skåne har nämligen beslutat om en regional handlingsplan för grön infrastruktur 2019–2030, och den innehåller 75 åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden. Dessa är indelade i åtta viktiga insatsområden, och av dessa handlar tre om vatten.

1) Våtmarker. Skåne har förlorat 90 procent av våtmarkerna. Fler resurser behöver läggas på att återskapa våtmarker.

2) Marina miljöer. För att gynna livet i havet föreslås insatser att öka skyddet av havsmiljöer och restaurera dem där de förstörts.

3) Vattendrag och sjöar. Flera sötvattensarter i Skåne är hotade, som flodpärlmussla och flodkräfta. Insatser föreslås för att förbättra vattenförhållandena i sjöar och åar.

Bakom handlingsplanen ligger flera års arbete i samverkan med markägare, kommuner, Region Skåne, ideella organisationer, forskare och andra som är viktiga för Skånes biologiska mångfald, skriver Länsstyrelsen.

– Jag vill påstå att det här är en av de viktigaste planerna under hela 2000-talet för den biologiska mångfalden i Skåne. I handlingsplanen drar vi upp de stora riktlinjerna och visar på en väg framåt. Nu behöver vi visa att vi kan leva upp till detta och arbeta tillsammans för ett grönare och artrikare Skåne, säger enhetschef Cecilia Backe på Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Uppmaning: Kom ihåg att rapportera sjuka fiskar

Relaterad nyhet från din region
57 minuter sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta