Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige nicander
Se upp för vandringshinder

Höstens lek närmare sig för landets öringar. Men många når aldrig lekplatserna för det står hinder i deras väg.

Livskraft. Öring på väg mot lekplatserna. Just här stod människan på naturens sida och återskapade de en gång förstörda vandringsvägarna. (Foto: Anders Nicander)

Livskraft. Öring på väg mot lekplatserna. Just här stod människan på naturens sida och återskapade de en gång förstörda vandringsvägarna. (Foto: Anders Nicander)

Alla känner naturligtvis till att vattenkraftverken mycket sällan har vägar där vandringsfisken kan simma förbi. I mindre vattendrag finns det ofta rester av gamla dammar och kvarnbyggnader som lika effektivt stoppar öringens livscykel. Lekplatserna längre upp är avskurna och vattendragen producerar bara en bråkdel av den fisk det skulle kunna göra om hindren försvann.  På många håll har fiskeklubbar engagerat sig och återställt vattendrag i ursprungligt skick. Det är ett stort och tidskrävande arbete och det krävs tillstånd från både markägare och länsstyrelse. Men kampen är ojämn. Alltjämt byggs nya vandringshinder i form av minikraftverk som, med eller utan tillstånd, skär av livlinan för öringen. Trots att effekten i form kilowattimmar är mycket liten och den negativa effekten på miljön är mycket stor när många drömmen att tämja vattnet och tjäna pengar på det.  I en tid när vi inte längre behöver kraften från de små vattendragen måste vi stå upp och säga stopp. Riv bort alla gamla och förbjud byggandet av nya hinder i bäckar och åar. Låt vattnet flöda fritt och låt oss hoppas att de som bara ser pengar i vattnets kraft en gång ska kunna se skönheten i vattnets fria flöde. Öringen med sin livscykel är en naturlig del av kretsloppet. Förlora vi den förlora vi en del av oss själva.
Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta