Anton Berglund från Fjärås leder alltjämt med 64 arter, tre arter före Hugo Lilja från Ålem. Därefter är det ett litet snäpp ner till fem killar som kämpar om bronset. Det är Calle Hjelm, Melker Durell, Simon Abrahamsson Noren och Ludwig Essén. På topp tio finner vi även en tjej Patricia Olsson. Topp tio får fiskeutrustningar men det är inte för sent att vinna priser! Alla som anmäler sig till tävlingen nu sista veckan får en multiwear-buff från Sportfiskarna – alla blir vinnare! Dessutom blir alla deltagare gratis Prova-på-medlemmar hos Sportfiskarna. Så skicka gärna in ett bidrag från er fiskesommar innan augusti är slut!" /> Sista veckan i Rapala cup! | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Mathias Arnham
Igår skickade Edit Alexandersson in sin första fisk för sommaren en stensnultra. Hon berättar att stensnultrorna nappade väldigt bra och att hon fångade flera stycken i Gullmaren. Stensnultran är den vanligast förekommande fisken på flera fiskeplatser på västkusten. Den tillhör läppfiskarna och är släkt med bland annat berggylta och blågylta som är populära sportfiskar. Den är oftast brun eller orange i färgen och känns igen på sina utstickande tänder och den svarta fläcken på stjärtspolens överkant. När man fiskar stensnultra kan det vara bra att ha en lite mindre krok, en liten bit räka, mask, maggot eller snäcka.
Sista veckan i Rapala cup!

Med bara en dryg vecka kvar i Rapala cup så är spänningen stor. Anton Berglund från Fjärås leder alltjämt med 64 arter, tre arter före Hugo Lilja från Ålem. Därefter är det ett litet snäpp ner till fem killar som kämpar om bronset. Det är Calle Hjelm, Melker Durell, Simon Abrahamsson Noren och Ludwig Essén. På topp tio finner vi även en tjej Patricia Olsson. Topp tio får fiskeutrustningar men det är inte för sent att vinna priser! Alla som anmäler sig till tävlingen nu sista veckan får en multiwear-buff från Sportfiskarna – alla blir vinnare! Dessutom blir alla deltagare gratis Prova-på-medlemmar hos Sportfiskarna. Så skicka gärna in ett bidrag från er fiskesommar innan augusti är slut!

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta