Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Sjöfartsverket inventerar farliga vrak

Sjöfartsverket har fått i uppdrag av regeringen att invertera vilka vrak i svenska vatten som kan utgöra miljörisk. Man vill därför ha information om vrak som kan ha miljöfarligt innehåll.
Det finns en otrolig mängd vrak i svenska vatten. Både i Östersjön och längs Västkusten har krig och olyckor orsakat många fartygsförlisningar. Många av dessa fartyg innehåller miljöfarlig last eller har stora mänger drivmedel kvar ombord.
Målet med Sjöfartsverkets inventering är i första steget att kartlägga vilka vrak som utgör de största hoten. Steg två är att undersöka vraken och steg tre är att genomföra sanering. Många havsfiskare har upplevt hur vraken man fiskar över släpper ifrån sig diesel som både luktar och syns på vattenytan vid stilla väder. I det mycket välkända området Hagen väst Marstrand ligger bland annat två tyska ubåtar som sänktes under andra världskriget och alla som fiskat där har känt lukten av den över sextio år gamla dieseln som sipprar upp från vraken.
Sjöfartsverket önskar att få in uppgifter om farliga vrak i svenska vatten: Du kan läsa mer här.
Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta