Vattenmiljöpriset ”Sjöstjärnan” för år 2016 går till Emåförbundet i Småland. " /> Sjöstjärnan till Emåförbundet | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige Maria Ålander
Emån är en av Sveriges mest artrika vattendrag. Den hyser 32 olika fiskarter. Foto: Mönsterås Turistbyrå/Eherenberg kommuniaktion
Sjöstjärnan till Emåförbundet

Vattenmiljöpriset ”Sjöstjärnan” för år 2016 går till Emåförbundet i Småland.
Sjöstjärnan är ett nationellt vattenmiljöpris som. Havs- och vattenmyndigheten, LRF och SKL står bakom. Prisumman är på 50 000 kronor.
–  Emåförbundet får priset för ett långvarigt och engagerat arbete med att värna Emåns vattenresurser och vårda, utveckla och återställa värdefulla natur- och vattenmiljöer, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten.

Hela 32 av Sveriges 50 sötvattensarter finns i Emån.

Emån har sina källor uppe på det småländska höglandet och rinner efter 22 mils mycket varierande lopp ut i Östersjön vid Em i norra delen av Kalmar Sund. Emån är det största vattendraget i sydöstra Sverige och är känt för att världens mest storvuxna havsöringar leker här. Det är generellt en mycket artrik å när det gäller fisk. Hela 32 av Sveriges 50 sötvattensarter finns här.
Ordförande Anders Gustafsson och styrelseledamoten Bodil Liedberg Jönsson tog  emot priset vid Havs- och vattenforum i Göteborg.

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Skarvbeståndet i Västra Götaland får reduceras genom skyddsjakt. Foto: Gettyimages
Fördubbling av antalet skarvbon – nu blir det jakt

Både Sportfiskarna och andra aktörer har slagit larm om skarvens tilltagande utbredning längs Västra Götalands kust. Nu kan det hela formuleras i siffror, där inventeringar visar att det skett en fördubbling av antalet skarvbon mellan 2012 och 2020.

Det är Sportfiskarna som basunerar ut resultaten från inventeringen, som SLU gjort tillsammans med erfarna ornitologer och ett flygföretag. Resultatet visar att antalet kolonier vuxit från 14 till 21, och att antalet bon vuxit från 3 000 till 6 000.
– Det kanske mest oroväckande är den stora spridningen av mellanskarv till vattendrag och inlandsvatten. Som ett av många exempel har Kungsbacka Sportfiskeklubb noterat upp till 20 jagande skarvar i Kungsbackaån och även mindre skarvgrupper som nu jagar i deras klubbsjöar flera mil inåt landet. Det är områden där vi aldrig dokumenterat skarv innan, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren på deras hemsida.

De välkomnar också ett färskt beslut om att det nu ska tillåtas skyddsjakt på 3 000 skarvar i Västra Götalands kustvatten och kustmynnande vattendrag.
Det är Sportfiskarna själva som tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Fiskares Producentorganisation beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv.

Jakten i vattendrag motiveras i beslutet med att utvandrande laxfisksmolt behöver skyddas. Tillståndet gäller till och med den 15 februari 2024 och innebär att maximalt 3 000 skarvar får fällas.
Här kan du läsa mer.

Du kanske även gillar detta