En karpmetares bekännelser och En karpmetares reflektioner är två böcker om och av Rickard Bengtsson och hans karpfiskeliv. " /> Skön karpläsning i sommar | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Kul, personlig och informationsrik läsning för den semestrande sportfiskaren.
Skön karpläsning i sommar

En karpmetares bekännelser och En karpmetares reflektioner är två böcker om och av Rickard Bengtsson och hans karpfiskeliv.
Det är också en berättelse om det svenska karpfiskets utveckling från slutet av 1970-talet och fram till våra dagar. I böckerna får läsaren ta del av toppar, dalar, totala misslyckanden och pionjärresor till när och fjärran.
Förutom Rickard Bengtssons egna berättelser, finns det en rad gästskribenter såsom Fredrik Stjärnkvist, Thomas Nilsson, Mikael Sandström, Birger Holmqvist, Calle Larsson, Henrik Ragnarsson Stabo, Johan Lundgren, Niklas Granberg, Anders Idarsson, Sven-Inge Claesson, Håkan Fransson, Anders Urbas och Anders Forsberg.
Böckerna finns att köpa på Hammarsjöns Sportfiske

 

Relevanta produkter från vår fiskebutik:

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Relevanta produkter från vår fiskebutik:

Du kanske även gillar detta