Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Småkraftverk överklagat

Miljödomstolen har gett tillstånd till ett småskaligt vattenkraft i Ålanda ström, i närheten av Alingsås. Men nu överklagar länsstyrelsen i Västra Götaland till Miljööverdomstolen.
Länsstyrelsen anser att produktionen från det lilla kraftverket blir så liten att skadorna överskuggar nyttan av den förnybara energin. Dessutom innebär tillståndet en stor risk för att den rödlistade ålen kommer att skadas i turbinerna, skriver länsstyrelsen. Länsstyrelsen vill att ansökan avslås på grund av miljöskadorna och har stöd i sin uppfattning av Kammarkollegiet och Fiskeriverket.
– Domen är ett tydligt exempel på hur miljödomstolarna agerar generellt. Man lyssnar hellre på sökande än på statens sakkunniga inom miljöjuridik och fiskbiologi, Kammarkollegiet och Fiskeriverket, säger Christer Borg, ordförande för Älvräddarna.
– Vad vi behöver nu är förändringar i miljöbalken och därmed ny praxis, annars kommer miljöproblemen med vattenkraft att fortsätta i all oändlighet, avslutar Christer Borg.
Svenne Andersson

Små vattendrag torrläggs av kraftverken och det vållar svåra skador på miljön.


Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta