Marcus Fransson från Fishbrain deltar på Sportfiskemässan[/caption]Sportfiskemässan närmar sig med stormsteg. Första till tredje april fylls Elmiamässan i Jönköping av fantastiska flugor, kasttävlingar, föredrag och annat spännande. Även i år är håller Fiskejournalen i scenaktiviteterna, och programmet är späckat.
" /> Smartare fiske på mässan | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Mathias Arnham
Smartare fiske på mässan

Marcus Fransson från Fishbrain deltar på Sportfiskemässan

Marcus Fransson från Fishbrain deltar på Sportfiskemässan

Sportfiskemässan närmar sig med stormsteg. Första till tredje april fylls Elmiamässan i Jönköping av fantastiska flugor, kasttävlingar, föredrag och annat spännande. Även i år är håller Fiskejournalen i scenaktiviteterna, och programmet är späckat.
Bland annat kommer Marcus Fransson från Fishbrain.com och berättar om hur smarta mobiltelefoner kan användas av sportfiskare.
Vindriktning, bete och tid på dygnet kan spela stor roll för fisket, men det är inte alltid lätt att urskilja mönstren. Genom att skapa statistik över sina turer kan man lättare se vad som fungerar ute vid vattnet.
Fishbrain är ett verktyg som låter användaren logga, dela och analysera data om fisket. Marcus Fransson berättar hur det funkar vid två tillfällen under mässan: Fredag 1/4 kl 11.30 och Söndag 3/4 kl 14.00

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta