[/caption] " /> Småskalig vattenkraft i Naturmorgon | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Småskalig vattenkraft i Naturmorgon

Småskaliga vattenkraftverk får stora konsekvenser för livet i vattendragen

Naturmorgon är Sveriges Radios stora program om natur. Varje lördag klockan 06.14 kan morgonpigga lyssnare förkovra sig kunskaper om naturens fantastiska värld. Nu på lördag besöker reportern Erik Kohlström ett vattenkraftverk.
Nu på lördag skildrar SR Naturmorgons reporter Erik Kohlström en tvist som pågår i domstol. Det handlar om småskalig vattenkraft och vilka fiskar som är vandringsfiskar – och därmed ”drabbas” av turbiner och betongfundament.
Man ställer sig även frågan; Men hur mycket behöver egentligen olika fiskar vandra för att överleva och må bra?
Ratta in P1 på lördag klockan 06.14 eller lyssna på webbradio i efterhand. Programmet kommer att läggas upp här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta