[/caption] " /> Småskalig vattenkraft i Naturmorgon | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Småskalig vattenkraft i Naturmorgon

Småskaliga vattenkraftverk får stora konsekvenser för livet i vattendragen

Naturmorgon är Sveriges Radios stora program om natur. Varje lördag klockan 06.14 kan morgonpigga lyssnare förkovra sig kunskaper om naturens fantastiska värld. Nu på lördag besöker reportern Erik Kohlström ett vattenkraftverk.
Nu på lördag skildrar SR Naturmorgons reporter Erik Kohlström en tvist som pågår i domstol. Det handlar om småskalig vattenkraft och vilka fiskar som är vandringsfiskar – och därmed ”drabbas” av turbiner och betongfundament.
Man ställer sig även frågan; Men hur mycket behöver egentligen olika fiskar vandra för att överleva och må bra?
Ratta in P1 på lördag klockan 06.14 eller lyssna på webbradio i efterhand. Programmet kommer att läggas upp här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta