Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige nicander
Spara på siken

Nu kommer rapporter om att det tidigare så fina sikfisket i Göteborgs hamnar blivit sämre. En bidragande orsak tros vara det stundtals hårda fisketrycket.
Det är alltid en konst att ta lagom mycket när naturen är generös. I sill- eller makrillstimmet är det lätt att ta mer fisk än man behöver – bara för man kan. Lite så tycks det ha blivit med siken i Göteborgs hamnar. Sportfiskarna uppmanar nu till försiktighet och inför en rekommendation om att max ta  10 sikar per person och dag. Eftersom det är en rekommendation är det naturligtvis frivilligt, men vem kan med hedern i behåll hävda att han  eller hon behöver ta hem mer än 10 sikar på en fisketur?
Sportfiskarna vädjar om hjälp med att sprida denna information till de fiskande.
Anders Nicander

sikfiske, isfiske, sikpimpling, Anders Nicander

Var rädd om det fina sikfisket i Göteborg. (Foto: Anders Nicander)Relaterad nyhet från din region
13 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta