Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Sportfiskare registreras

Från och med den 1 maj måste alla som nöjesfiskar i havet i Italien ha ett registreringsbevis. Det kostar inget, men om man struntar i att registrera sig kan det bli böter.
Det är EFFTA, organisationen för redskapshandlare, som meddelar att man är mycket nöjd med att de italienska myndigheterna visar genuint intresse för rekreationsfisket. EFFTA uttrycker en förhoppning om att initiativet inte bara tillkommit för att samla in fångstdata, utan även för att ta in aspekter som det socioekonomiska värdet av sportfiske.
EFFTA påpekar också att det är uppenbart att registeringen måste omfatta alla som fiskar för nöjes skull, inte bara sportfiskarna.
Huruvida registeringen bara gäller italienare framgår inte, men det är kanske klokast även för turister att kolla med den lokala turistbyrån till exempel, innan man blöter kroken i Medelhavet.
Svenne Andersson

Tillståndsbevis för sportfiske kommer i fortsättningen att krävas av den som vill fiska i italienska vatten.


Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta