En rasad stenbro som utgör ett vandringshinder stora delar av året. (Foto: Elin Ruist) En rasad stenbro som utgör ett vandringshinder stora delar av året. (Foto: Elin Ruist)[/caption] " /> Sportfiskarna återställer vattendrag | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Sportfiskarna återställer vattendrag
En rasad stenbro som utgör ett vandringshinder stora delar av året. (Foto: Elin Ruist)

En rasad stenbro som utgör ett vandringshinder stora delar av året. (Foto: Elin Ruist)

Sportfiskarna fortsätter att återställa rensade och påverkade vattendrag längs Västkusten.
Sportfiskarna har beviljats medel från Länsstyrelsen till biologisk återställning av Restebäcken, ett viktigt vattendrag för havsöring på Bohuskusten i Uddevalla kommun. Projektet syftar främst till att åtgärda vandringshinder och återföra sten på rensade sträckor i bäcken. Bland annat handlar det om en rasad stenbro som under större delen av året utgör ett vandringshinder och dämmer upp vattendraget, samt ett rasat kvarndämme som förhindrar fiskvandring. Åtgärdsbehoven har framkommit i den stora biotopkartering som Sportfiskarna utförde 2012 i 18 vattendrag längs västkusten. I projektet ingår även lokal samverkan för att förankra åtgärderna lokalt.
– Problembilden är likartad för många mindre vattendrag på västkusten och behovet av åtgärder är stort, säger Elin Ruist, biolog på Sportfiskarnas regionkontor i Göteborg.
Sportfiskarna ingår också i ett projekt för att gynna stormusslor i några av i Göta älvs biflöden som också har beviljats medel av Länsstyrelsen. Många stormusslor är bra indikatorer på en god vattenkvalitet och restaureringsåtgärder som gynnar musslorna gynnar också olika fiskarter och den biologiska mångfalden i stort. Ofta handlar det om kostnadseffektiva åtgärder.
Mer om Sportfiskarnas arbete på västkusten – klicka här.

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Sportfisket och det övriga friluftslivet blomstrar.
Ökat anslag till Sportfiskarna – så många miljoner får de

Sportfiskarna har anledning att fira i dag. När fördelningen av statens medel till friluftsorganisationerna presenteras så får nämligen Sportfiskarna ett ökat anslag.

Det totala statsanslaget till friluftsorganisationerna är 47,8 miljoner kronor, och dessa fördelas mellan 23 aktörer.
– Det känns särskilt viktigt i år att fördela de statliga medlen så att många ges möjlighet att kunna aktivera sig och utöva friluftsliv. Många bra projekt kommer under året bidra till mer välmående hos befolkningen, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv i ett pressmeddelande.

Sportfiskarna får ett organisationsbidrag på 5 370 000 kronor, vilket är en liten ökning från 2020 då summan var 5 250 000 kronor. De får även ett verksamhetsstöd på 4 700 000, vilket är samma som föregående år.
Det bör även noteras att 2021 utnämnts till Friluftslivets år.
Hela listan på anslagen hittar ni här!

Du kanske även gillar detta