Lax i Mörrumsån - Sportfiskarna[/caption] " /> Sportfiskarna ger laxen fri lejd i Mörrumsån | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Sportfiskarna ger laxen fri lejd i Mörrum
Lax i Mörrumsån - Sportfiskarna

Sportfiskarna har undanröjt nätfisken utanför Mörrumsån. (Ill: Stefan Sonesson)

Sportfiskarna:
Sportfiskarna har i dagarna träffat avtal om köp av fastigheten Elleholm 10:42,”Nabben” vid Mörrumsåns östra mynning. Till fastigheten hör rättigheter till laxfiske med fasta redskap som nu tas ur bruk och därmed ger laxen fri lejd för vandring upp i Mörrumsån.

– Det är mycket glädjande att vi kan öka uppgången av lax och havsöring i Mörrumsån  på ett sätt som gynnar alla parter. Vi förvärvar det hävdvunna fasta fisket på marknadsmässiga villkor och fisken får fri lejd, berättar Sportfiskarnas ordförande Joakim Ollén. Äganderätten till fastigheten ger en långsiktig stabil lösning.
– Att Sportfiskarna nu äger fastigheten är dessutom en garant för att friluftslivet får fortsatt tillgång till det vackra strandområdet, avslutar Sportfiskarnas ordförande Joakim Ollén.
För sportfiskarna är köpet av ”Nabben” ett led i en långsiktig strategi för att säkerställa särskilt bestånden av vild Östersjölax. Den Stiftelse för Östersjölaxen som Sportfiskarna nyligen startat kommer inom kort att fortsätta detta arbete. Idén är att genom marknadsmässiga avtal med fiskevattenägare minska de fasta redskapen utanför lax- och havsöringsförande älvar i syfte att stärka de vilda lax- och havsöringsbestånden från Torneå i norr till Mörrum i söder.

I Mörrumsåns mynningsområde finns ett antal fiskerätter kopplade till olika fastigheter för att fiska lax med nät. Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund har nu köpt en av dessa fastigheter och därmed de tre nätfiskerättigheter som hör till. Mörrumsån har Sveriges mest kända laxfiske och sportfisket efter lax i ån genererar årligen omkring 40-50 miljoner kronor till regionen.
Den fastighet som Sportfiskarna nu köpt in ligger på Nabben, en udde öster om åmynningen ut mot Pukaviksbukten. De laxar som tack vare uppköpet av nätfiskerättigheterna nu kan återvända för reproduktion i Mörrumsån kommer både att generera ett samhällsekonomiskt lönsamt sportfiske och bidra till en starkare vildlaxstam i ån.
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta