älvräddarna anmäler statkraft Statkraft har i avvikelserapport till länsstyrelsen medgett att gravt överträtt de regleringsbestämmelser som ligger som grund för verksamheten vilket kan leda till böter eller fängelse i högst två år säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.[/caption] " /> Statkraft anmält för miljöbrott | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Statkraft anmält för miljöbrott
älvräddarna anmäler statkraft

Statkraft har i avvikelserapport till länsstyrelsen medgett att gravt överträtt de regleringsbestämmelser som ligger som grund för verksamheten vilket kan leda till böter eller fängelse i högst två år säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.

Älvräddarna:
Vattenkraft påverkar biologisk mångfald på ett mycket betydande sätt. Därför är de skyldiga att ha tillstånd för sin verksamhet och följa de anvisningar som myndigheter sätter upp. Vid driften av Viforsens kraftverk i Ljungan har det visat sig att Statkraft inte följt de villkor som SMHI uppställt för verksamhetens bedrivande. Nu polisanmäls de av organisationen Älvräddarna.
Statkraft har i avvikelserapport till länsstyrelsen medgett att gravt överträtt de regleringsbestämmelser som ligger som grund för verksamheten vilket kan leda till böter eller fängelse i högst två år säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.
– Vi ser det som ytterst allvarligt att företag som Statkraft inte följer de villkor som är grundvalen för tillåtligheten i deras verksamheter, fortsätter han.

Området nedströms Viforsens kraftverk är viktigt för den snart rödlistade Östersjölaxen. De få områden runt Sveriges kust som trots vattenkraften fortfarande fungerar som habitat för Östersjölaxen är oerhört värdefulla och måste skyddas. Därför ser Älvräddarna på de av Statkraft medgivna överträdelserna av villkoren för Viforsen som mycket alarmerande.
– Det finns som jag ser det inga ursäkter för dessa överträdelser. Det är givetvis så att det utan problem skulle vara väldigt enkelt att bygga säkerhetssystem som garanterar att regleringen vid våra vattenkraftverk aldrig överskrider de av myndigheterna fastställda gränserna. Att dessa överträdelser ändå sker betyder att vattenkraftsbranschen inte tar sitt miljöansvar på allvar, menar Christer Borg.
Älvräddarna kommer att undersöka om villkorsbrotten eventuellt kan ligga till grund för en återkallelseansökan av tillståndet för Viforsens kraftverk. Skulle så ske innebär det att Statkraft måste riva ut anläggningen och återställa området.
www.alvraddarna.se

Läs tidigare notiser om Statkraft.

Relaterad nyhet från din region
3 minuter sedan Sverige Anders Lundin
Snart kanske denna art återfinns i svenska vatten. Foto: Karolina Wikander/SLU
Sensationella svenska fyndet – långt från stallet

SLU:s personal på fartyget R/V Svea fick ett oväntat men uppskattat besök i sina nät när de genomförde en expedition på Nordsjön. Det handlar om en sjöhäst – som rörde sig långt ifrån sitt hemmastall.

SLU berättar i ett pressmeddelande att de aldrig har fångat någon sjöhäst tidigare. Den aktuella arten, kortnosad sjöhäst, lever vanligtvis i varmare vatten, och detta fynd gjordes i området där Nordsjön möter Skagerak, på danskt vatten.

Snart i svenska vatten?
Enligt SLU hittades den första sjöhästen i danskt vatten på 50 år 2017, men sedan dess har det rapporteras enstaka fynd av sjöhästar då och då. Senast i veckan hittades ett levande exemplar av arten allmän sjöhäst (hippocampus guttulatus) på en strand i Vejers på danska västkusten.

– Det verkar som om sjöhästar blir vanligare här och det lär inte dröja länge innan någon dyker upp också i svenska vatten, säger Peter Rask Møller, docent vid Statens Naturhistoriske Museum vid universitetet i Köpenhamn.

Söhästen som fångades på Svea levde tack och lov, och släpptes tillbaka efter fotografering. Bilderna skickades till en brittisk expert för artbestämning, vilka bekräftat att det rör sig om en honfisk av arten kortnosad sjöhäst (hippocampus hippocampus).

Här kan du läsa mer om fyndet.

Du kanske även gillar detta