Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Stora insatser för få öringar

Öringarna på Hallandsås blev rikskändisar när Banverkets tunnelbygge dränerade åsen på vatten. Lyabäckens öringstam riskerade att slås ut och de vuxna fiskarna flyttades tillfälligt till en odling.
I väntan på att tunnelbygget ska bli klart satsar biologerna på att sätta ut befruktad rom och yngel i bäcken. Förhoppningen är att de ska växa till sig trots att bygget påverkar vattennivåerna. När vattnet är tillbaka planerar man att återutsätt de vuxna öringarna. Tyvärr är det nog så att kändisskapet har banat vägen för de lite extrema åtgärderna. Det finns krafter som vill bygga elkraftverk i snart sagt varenda vattendrag i landet. De öringar som finns i många av de vattnen kommer aldrig att få samma förmåner som öringarna på Hallandsåsen. De kommer att försvinna för gott.
Anders Nicander


Öringarna fångades in med elfiske och transporterades bort för att förvaras i en odling. (Foto: Anders Nicander)

Öringarna fångades in med elfiske och transporterades bort för att förvaras i en odling. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta