En vanlig fiskevårdande insats är utplacering av lekgrus. Nu fokuserar Sportfiskarna på att även nyttja stora stenar vid fiskevårdsarbetet. Stora stenar ger mer variationen i vattendragen och större produktiva ytor. " /> Stora stenar gynnar öring! | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

4 år sedan Sverige Mathias Arnham
Stora stenar öring: Stora stenar tycks ge bättre skydd och fler ståndplatser Fotograf: Mats Olsson
Stora stenar gynnar öring!

En vanlig fiskevårdande insats är utplacering av lekgrus. Nu fokuserar Sportfiskarna på att även nyttja stora stenar vid fiskevårdsarbetet. Stora stenar ger mer variationen i vattendragen och större produktiva ytor.
Sportfiskarna i Mälardalen har vid elfiske sett stora fördelar med att använda stora stenar som en del av fiskevårdsarbetet. De stenar som placerats ut i Trosaån har varit oväntat gynnsamma för den vandrande öringen. Rickard Gustafsson var projektledare för insatsen och berättar att öringens täthet hade ökat med upp till sex gånger på flera sträckor. Det fångades dessutom flera andra arter vilket indikerar att konkurrensen mellan arter minskat. Det positiva resultatet har inspirerat till fler insatser. Sportfiskarna har i höst lagt ut hundra ton sten av varierande storlek i Bränningeån i Södertälje.
– Stenen kommer att öka produktionen i ån och det ska bli mycket spännande att följa upp åtgärden med elfiske nästa år, berättar John Kärki, fiskevårdare på Sportfiskarna region Mälardalen.

Läs mer här.

Hans Hällman

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta