Just nu:
Annons

Nyheter

10 månader sedan Sverige Robert Westin
En ryssja med död och ruttnande fisk tas upp för beslag och destruktion. Foto: Länsstyrelsen
Stort beslag av olagliga nät under helgen

Länsstyrelsens fisketillsyn beslagtog i helgen en stor mängd olagliga nät på olika platser i Kalix skärgård. Den totala nätlängden uppgick till närmare 900 meter. I beslagen ingick också en ryssja som legat ute under lång tid och samlat på sig stora mängder fisk.

Länsstyrelsens fisketillsyn resulterade i helgen i beslag av ett 30-tal nät på fem olika platser i Kalix skärgård. Näten var olagligt utlagda innanför sjökortets 3-meterslinje och vissa saknade giltig märkning. Andra nät var märkta med en yrkesfiskares beteckning men när fiskaren kontaktades kände han inte till näten.

– Det kan förekomma att man märker sina nät falskt så att våra tillsynsmän ska tro att det är en yrkesfiskare med dispens som fiskar, säger Dan Blomkvist på Länsstyrelsen. Våra tillsynsmän kontrollerar emellertid detta genom att ringa till den fiskare som har beteckningen.

Fångar utan urskiljning

De flesta av näten var nyligt utlagda och innehöll ingen fisk. Andra nät hade legat ute en tid och innehöll fisk som bland annat harr och havsöring.

I beslagen ingick också en ryssja som legat ute lång tid och innehöll stora mängder med död och rutten fisk. På grund av ryssjans storlek tillkallades kustbevakningen som har tillgång till stora båtar och utrustning för att ta hand om större fiskeredskap.

– Redskap som lämnas kvar i sjön fortsätter att fånga och döda fisk och sjöfåglar under lång tid, säger Dan Blomkvist. Om vi hittar redskap med död och ruttnande fisk så bedöms de vara spökredskap eller marint skräp och tas upp för destruktion och det spelar ingen roll om det är nät, mjärden eller ryssjor.

Fisk som fångas på nät skadas ofta svårt och de är därför sällan möjliga att återutsätta. Öringen är speciellt känslig och dör ofta snart efter att den fastnat i nätet. Nätfiske kan också vara problematiskt eftersom det är en icke-selektiv fiskemetod vilket innebär att den fångar alla fiskarter utan urskiljning om bara deras storlek stämmer någorlunda väl överens med nätmaskornas storlek.

Bakgrund

Sedan hösten 2006 är det förbjudet att lägga nät på grundare vatten än tre meter enligt gällande sjökort, under våren (1 april – 10 juni) och under hösten (1 oktober – 31 december).

De skärpta reglerna för nätfisket har kommit till främst för att skydda den utrotningshotade havsöringen men skyddar även arter som till exempel harren som leker på grunt vatten på våren.

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Skarvbeståndet i Västra Götaland får reduceras genom skyddsjakt. Foto: Gettyimages
Fördubbling av antalet skarvbon – nu blir det jakt

Både Sportfiskarna och andra aktörer har slagit larm om skarvens tilltagande utbredning längs Västra Götalands kust. Nu kan det hela formuleras i siffror, där inventeringar visar att det skett en fördubbling av antalet skarvbon mellan 2012 och 2020.

Det är Sportfiskarna som basunerar ut resultaten från inventeringen, som SLU gjort tillsammans med erfarna ornitologer och ett flygföretag. Resultatet visar att antalet kolonier vuxit från 14 till 21, och att antalet bon vuxit från 3 000 till 6 000.
– Det kanske mest oroväckande är den stora spridningen av mellanskarv till vattendrag och inlandsvatten. Som ett av många exempel har Kungsbacka Sportfiskeklubb noterat upp till 20 jagande skarvar i Kungsbackaån och även mindre skarvgrupper som nu jagar i deras klubbsjöar flera mil inåt landet. Det är områden där vi aldrig dokumenterat skarv innan, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren på deras hemsida.

De välkomnar också ett färskt beslut om att det nu ska tillåtas skyddsjakt på 3 000 skarvar i Västra Götalands kustvatten och kustmynnande vattendrag.
Det är Sportfiskarna själva som tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Fiskares Producentorganisation beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv.

Jakten i vattendrag motiveras i beslutet med att utvandrande laxfisksmolt behöver skyddas. Tillståndet gäller till och med den 15 februari 2024 och innebär att maximalt 3 000 skarvar får fällas.
Här kan du läsa mer.

Du kanske även gillar detta